Tomas Berg SYV

Tomas Berg SYV

Tomas Berg SYV Tomas Berg finns tillgänglig för inbokade möten minst 2 ggr/termin. Utbildningsansvariga ansvarar för studievägledning för profilämnena....
Pernilla Thörn Kindgren Kurator

Pernilla Thörn Kindgren Kurator

Pernilla Thörn Kindgren Kurator Vår kurator: Hej! Jag heter Pernilla och är skolans kurator. Du är välkommen att kontakta mig när du behöver prata. Du är välkommen med både stora och små bekymmer. Jag hjälper även till med kontakter med sjukvård och andra myndigheter....