Allmän kurs med inriktning

Utbildningen riktar sig till dig som söker en unik och kreativ väg för att uppnå din behörighet till högskolan eller yrkeshögskolan. Här ges du möjlighet att utveckla din skapande förmåga samtidigt som du studerar de nödvändiga ämnena för grundläggande behörighet. Praktiska, konstnärliga och hantverkliga studier inom en valbar inriktning kombineras med teoretiska och tematiska studier i de gymnasiegemensamma ämnena. Denna utbildning passar dig som överväger en framtida karriär inom konst, konsthantverk eller odling, eller dig som vill fördjupa dig i ett passionerat intresse samtidigt som du avslutar dina gymnasiestudier. Vi erbjuder hög lärarnärvaro och studiero i en stöttande och inspirerande miljö som ger förutsättningar för att klara skolan. De inriktningar du kan välja mellan när du läser Allmän kurs är:

Upplägg

Allmän kurs på Vårdinge folkhögskola är en heltidsutbildning där du spenderar hälften av din studietid i en ateljé, verkstad eller trädgård, beroende på vilken inriktning du väljer. Den återstående delen av studietiden spenderar du i särskilda undervisningslokaler som är utformade för teoretiska studier. Här delar du utbildningsmiljö med andra deltagare på skolan som också studerar Allmän kurs, oavsett inriktning. 

På Allmän kurs utforskar vi kopplingen mellan kulturhistoria, samtida idéer och samhällsförändringar genom tematiska studier som sträcker sig över olika kulturepoker. Detta ämnesöverskridande lärande utgör ungefär en tredjedel av din studietid och bidrar till en fördjupad förståelse inom din valda inriktning. Därtill innehåller utbildningen spännande föreläsningar och intressanta studiebesök som fokuserar på olika perspektiv inom hållbarhet och där även sinnliga och estetiska aspekter betonas. Allt detta kombineras med lärarledda lektioner inom de gymnasiegemensamma ämnena där du som deltagare har stort inflytande över innehåll och upplägg. Dessutom får du stöd i förberedelser inför vidare studier, inklusive övning inför högskoleprovet och handledning i studieteknik. 

Dialog och samarbete är centralt i den typ av gemenskap som kännetecknar folkhögskolan och som vi anser främjar lärande och nyfikenhet. Vi lär oss av varandra och lägger stor vikt vid mötet mellan människor vilket gör att grupparbeten och diskussioner har en betydande roll i undervisningen. Att studera på en folkhögskola innebär att du som deltagare förväntas vara aktiv och ta eget ansvar för dina studier. En avgörande faktor för din framgång är din egen vilja att lära och din motivation. Till skillnad från gymnasiet och komvux utgår undervisningen från dig vilket kommer att främja din personliga utveckling samtidigt som den ökar din entusiasm för att utforska nya kunskapsområden!

I undervisningen används digitala läromedel och verktyg. Under skoltid använder du därför din egen bärbara dator eller chromebook. Om du saknar tillgång till bärbar dator eller chromebook har du möjlighet att hyra en av skolan för en depositionsavgift. Under läsåret finns även möjlighet till enskilda samtal med skolans studie- och yrkesvägledare. 

deltagare som odlar

Innehåll

 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 
 • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Historia 1a1
 • Tematiska studier i kulturepoker (svenska, religion, samhällskunskap, historia och naturkunskap)

 

arbete i trä

 Grundläggande behörighet på folkhögskola

På folkhögskola tilldelas inga betyg, gymnasiepoäng eller meritvärde. Istället får du ett behörighetsintyg som inkluderar ett studieomdöme. Detta intyg bekräftar att du har uppnått grundläggande behörighet och därmed är kvalificerad för fortsatta studier vid högskolor, universitet eller yrkeshögskolor. Mer information om detta finner du här

Hur lång din studietid blir hos oss baseras på din tidigare utbildning och bakgrund. Studietiden varierar mellan ett och tre år.  Mer information om detta finner du här. Under ett läsår måste du studera minst 4 behörighetsgivande ämnen och utöver de gymnasiegemensamma ämnena som ingår i den tematiska undervisningen studerar du de ämnen som saknas sen gymnasiet eller som du vill repetera. Vid kursstart utarbetas en individuell studieplan som tar hänsyn till dina unika behov, förutsättningar, tidigare erfarenheter och förkunskaper.

Efter avslutad utbildning har du:

 • grundläggande behörighet till universitet/högskola och/eller yrkeshögskola
 • haft möjlighet att ägna dig åt din egen kreativitet och få en solid utbildning inom den inriktning du har valt 
 • skaffat dig studievana och förbättrat din egen studieförmåga 
 • utvecklat din sociala förmåga genom kontakten med övriga deltagare
 • vidgat din allmänbildning och fyllt i de kunskapsluckor som fattades från gymnasiet
 • fått en bra utgångspunkt för yrkeslivet och/eller högskolestudier
 • fått en förståelse för vad folkbildning innebär samt utvecklats som människa och samhällsmedborgare 
 • fått kunskaper om kultur- och idéhistorien från forntiden till i idag
 • deltagit i kulturevenemang och breddat ditt intresse för kulturlivet

 

Övrig information

Om du har någon fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som kräver anpassningar av dina studier, är det viktigt att du kontaktar skolan i god tid för att diskutera och planera möjliga åtgärder. För de som har uppnått godkänt resultat under det första studieåret, kan det finnas möjlighet att, för att uppnå grundläggande behörighet, fortsätta studierna inom någon av skolans andra inriktningar för Allmän kurs.

 

Ansök här

Titta på vårt filmbibliotek om utbildningen här!

Utbildningsansvarig

Malin Brandt Björklund är utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs. Malin har en fil.mag i biologi med inriktning på naturresurshushållning samt ekotoxikologi och är utbildad Folkhögskolelärare vid Linköpings universitet.

Lärare

Therese Carlsson utbildad ämneslärare i svenska.

Åsa Reinhammar är utbildad ämneslärare i kemi, biologi och matematik och har en magisterexamen i toxikologi. 

Ämneslärare för inriktning se de olika profilutbildningarna.

Mailadress till utbildningsansvarig lärare: kontakt@vardinge.fhsk.se

Övrigt

Undervisningen är kostnadsfri.

Här kan du se ett exempel på hur dina kostnader kan se ut.

Det enda du betalar för är material. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Skolan tar ut en administrativ avgift på 500 kr/läsår som inte betalas tillbaka vid avhopp.