Allmän kurs med inriktning

Utbildningen riktar sig till dig som söker ett unikt och kreativt sätt att läsa in din grundläggande behörighet för högskola eller yrkeshögskola. Praktiska studier inom en valbar inriktning varvas med teoretiska och tematiska studier i gymnasiegemensamma ämnen. De inriktningar du kan välja är:

Upplägg

Folkhögskolan är en egen skolform som baseras på frivillighet och frihet vilket samtidigt innebär ett stort personligt ansvar. Du är själv med och påverkar din utbildning och läsåret bygger på ett aktivt deltagande från dig som deltagare. Samtalet och dialogen mellan dig som deltagare, gruppen och lärarna är en av grundpelarna i folkhögskolans pedagogik och det sociala samspelet ger en bra grund för lärande och nyfikenhet.

Halva studietiden på Allmän kurs spenderar du i en ateljé, verkstad eller trädgård tillsammans med din valda inriktning. Resterande studietid tillbringar du på Allmän kurs, i särskilda undervisningslokaler anpassade för teoretiska studier, tillsammans med andra deltagare på skolan som studerar Allmän kurs oavsett inriktning. Tematiska studier, föreläsningar och studiebesök blandas med lärarledda lektioner i de gymnasiegemensamma ämnena och förberedelser inför högre studier som t.ex. övning inför högskoleprovet och handledning i studieteknik och källkritik.  

Under läsåret erbjuds enskilda samtal med skolans studie- och yrkesvägledare.

deltagare som odlar

Innehåll

 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 
 • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Historia 1a1

 

arbete i trä

 Grundläggande behörighet på folkhögskola

På folkhögskola utdelas inga betyg och inga gymnasiepoäng eller meritvärde. Du kan alltså inte läsa upp dina gymnasiebetyg på Allmän kurs, utan du studerar de gymnasiegemensamma ämnen som saknas sedan tidigare eller som du har icke godkänt i. Du får ett behörighetsintyg med ett studieomdöme efter godkänd avslutad Allmän kurs som berättar att du nu har erhållit grundläggande behörighet och därmed kan studera vidare på Högskola/Universitet eller Yrkeshögskola.

Antal läsår (1–3 år) som krävs på Allmän kurs för att nå grundläggande behörighet grundas på mängden av gymnasiegemensamma ämnen som du saknar sedan tidigare studier samt på antal läsår på gymnasial nivå. En individuell studieplanering upprättas för dig vid kursstart tillsammans med utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs. Studieplanen tar hänsyn till dina särskilda behov och förutsättningar såväl som dina erfarenheter och förkunskaper och studiernas längd påverkas också av din egen studieförmåga.

Efter avslutad utbildning har du:

 • grundläggande behörighet till universitet/högskola och/eller yrkeshögskola
 • fått en grundläggande utbildning inom en vald inriktning
 • skaffat dig studievana och förbättrat din egen studieförmåga
 • utvecklat din sociala förmåga genom kontakten med övriga deltagare
 • vidgat din allmänbildning och fyllt i de kunskapsluckor som fattades från gymnasiet

 

Övrig information

Om du har någon fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som gör att dina studier behöver anpassas efter dina behov; kontakta skolan i god tid för att rådgöra om åtgärder. Du som har fått godkänt på kursen efter första studieåret kan erbjudas möjlighet, för att nå din grundläggande behörighet, att fortsätta studera någon av skolans övriga inriktningar för Allmän kurs.

Information om grundläggande behörighet

Information om studieomdöme och behörighetsintyg

Information om grundläggande behörighet

Information om studieomdöme och behörighetsintyg

Ansök här

Utbildningsansvarig

Malin Brandt Björklund är utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs. Malin har en fil.mag i biologi med inriktning på naturresurshushållning samt ekotoxikologi och är utbildad Folkhögskolelärare vid Linköpings universitet.

Lärare

Malin Grumstedt är högskoleutbildad keramiker samt ämneslärare i kurserna i svenska och är utbildad Folkhögskolelärare vid Linköpings universitet.

Åsa Reinhammar är utbildad ämneslärare i kemi, biologi och matematik och har en magisterexamen i toxikologi. 

Kristina Svensson Pettersson är utbildad folkhögskolelärare och ämneslärare i engelska och samhällskunskap. 

Ämneslärare för inriktning se de olika profilutbildningarna.

Mailadress till utbildningsansvarig lärare: kontakt@vardinge.fhsk.se

Övrigt

Undervisningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Skolan tar ut en administrativ avgift på 500 kr/läsår som inte betalas tillbaka vid avhopp.