Deltagarstödjande arbete på skolan

På Vårdinge folkhögskola finns ett deltagarstödsteam. Målet med vårt arbete är att du ska må bra och lyckas med dina studier hos oss!

Teamet består av rektor, kurator, administratör, husmor och en representant från allmän kurs om du går allmän kurs med inriktning. Vår uppgift är att stödja och hjälpa deltagare som behöver lite extra stöttning. Stödet kan bestå av samtal med kurator eller vägledande samtal med SYV. Frågor som vi kan hjälpa till med kan vara studieplanering, läxhjälp, eller veckostruktur och samtal kring din hälsa, ditt mående, stress och sömn.

För att snabbt komma igång med rätt stöd vill vi gärna veta vad just du har för behov. Berätta gärna för i oss i din ansökan om du har en funktionsnedsättning, sjukdom eller något annat som gör att du behöver en plan för att lyckas med ditt skolår.

Närvaro/frånvaro

Varje utbildning har en utbildningsansvarig som varje vecka följer upp närvaro och frånvaro för den enskilde deltagaren. Närvaro på lektioner och andra av skolan organiserade aktiviteter är viktigt eftersom närvaron påverkar ditt studieresultat.

Studievägledning

Skolan har en SYV som finns tillgänglig några gånger per termin för inbokade möten.