Konst & Hantverk

Längtar du efter silversmide, att ta form, slöjd?

Utbildningen Konst & Hantverk ger en bred grundläggande kunskap i konsthantverk och konst med ett flertal delkurser i olika material. Under ett läsår får du arbeta praktiskt, lära dig använda många verktyg och med dina händer forma och skapa i trä, textil med delkurs i tovning, silversmide, koppar, keramik, glas, korg och återbrukat material. Du får arbeta med gips och lära dig att ta form. I teckning får du lära dig skissa form och volym och i måleri använda färger för att skapa bilder, mönster och färgsättning.

Ett år på Konst & Hantverk

Du får lära dig många material, tekniker och tillvägagångssätt inom konsthantverk och samtidskonst. Du behöver inte ha särskilda förkunskaper, men det är viktigt att du längtar efter att ge mer tid till skapande verksamhet. 

Du får skapa självständigt, påbörja, genomföra och avsluta konstnärliga processer, med uppgifter och teman som inspiration. Du får öva ditt seende, ditt formtänkande och arbeta kreativt.

Gruppen följs åt under året i praktiska genomgångar, föreläsningar, utställningar och har ett kreativt utbyte. Du får praktisk handledning och stöd att genomföra dina idéer. Lärarna är kunniga hantverkare och konstpedagoger.

Besök på aktuella utställningar på muséer och gallerier ger inspiration till det egna arbetet på kursen. Under året gör Konst & Hantverk också flera utställningar i och utanför skolans lokaler.

Ateljéer och verkstäder

Konst & Hantverk har tillgång till flera lokaler på skolan. I utbildningens ateljé har varje deltagare sin egen arbetsplats med förvaringsutrymme och i denna lokal ges ett flertal delkurser under läsåret. Ateljén är alltid öppen för utbildningens deltagare, dagtid som kvällstid och under helger. I anslutning till ateljén finns ett kök med tillgång till vattenkokare och kylskåp. Utanför ateljén finns ett trädäck med utemöbler och stor gräsmatta. 

bild på ringar på händer

Delkurser på Konst & Hantverk:

Silversmide, Metallform, Textil, Trähantverk, Keramik, Återbruk, Korgflätning, Teckning, Måleri, Papperskonst, Planglas och Gips .

De olika delkurserna är koncentrerade och fokuserar på ett ämne och material i taget. Längden på kurserna kan variera mellan 2 – 6 veckor. Utbildningen ger möjlighet till ett utvecklande praktiskt arbete med konstarter och hantverk, med plats för nya idéer, experiment och kombination av olika material. Den fria konsten och det traditionsburna hantverket är ett gemensamt arbetsfält, fyllt av fantasi, estetik och strävan efter form, färg och uttryck. 

Fördjupa ditt intresse och kunnande för hela världens konstliv och konsthantverk! På Konst & Hantverk kan du lära dig ett flertal hantverk. Utbildningen är mångsidig och välfylld.

bild på hand

Vad leder utbildningen till?

Du lär dig materialkunskap, att använda verktyg, utföra skisser och genomföra konstnärliga idéer till färdiga konsthantverk. Du lär känna olika materials skiftande egenskaper. Du får tid att lära känna ditt eget formspråk och arbetssätt. Kanske hittar du ”ditt” material, kanske vill du fortsätta skapa i ett flertal material. Du får erfarenhet av att arbeta kreativt och genomföra ditt konstnärliga projekt under en utsatt tid. Du lär dig att utvärdera ditt arbete, visa det för andra och lära dig utställningsarbete i offentlig miljö. På Konst & Hantverk får du en grundläggande konstnärlig och hantverksmässig utbildning i ett brett utbud av olika material och tekniker.  Utbildningen är en bra grund om du sen vill söka vidare inom ett visst material/teknik/ område, samt  om du vill söka vidare till konstnärliga utbildningar på högskolenivå.

Allmän kurs

Du har också möjlighet att gå Allmän kurs med Konst & Hantverk som inriktning. Då läser du, förutom utbildningen Konst & Hantverk, in de gymnasiegemensamma ämnen som behövs för grundläggande behörighet. Mer information finns på Allmän kurs.

Ansök här

Titta på vårt filmbibliotek om utbildningen här!

 

Bild på lärare

Utbildningsansvariga 2023/2024

Helena Westerdahl

Helena är guld- och silversmed, utbildad vid Guldsmedshögskolan i Köpenhamn. Samt varit lärling hos guld och silversmed Wolfgang Gessl, Stockholm.

Helena har lång pedagogisk erfarenhet och undervisar i följande delkurser:

 • Silversmide
 • Metallform

Alexandra Johansson

Alexandra är konsthantverkare med bland annat en master i CRAFT! från Konstfack Universitet.

Hon jobbar främst med bruksföremål och relationen mellan form, färg och användning. Hennes expertis ligger i materialen gips och lera med formtagning och gjutning som främsta arbetsmetoder. Hon kommer undervisa i följande delkurser:

 • Keramik
 • Gips, formtagning
 • Glasfusing

  Gästlärare 2023/2024

  • Åsa Lowden Kästel – Teckning, måleri
  • Sofie Karlsson – Träslöjd
  • Anna Gran – Textil, tovning
  • Petra Herzog – Korgflätning
  • Cecilia Levy – Papperskonst
  • Johanna Törnqvist – Återbruk

  Övrigt

  Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material, lunch och studieresor.

  Du bekräftar din plats genom att betala in 500 kr på BG. Detta är en serviceavgift som täcker kostnader för olycksfallsförsäkring under skolåret på Vårdinge folkhögskola samt fika under de kursgemensamma dagarna under skolåret. 

  Här kan du se ett exempel på hur dina kostnader kan se ut.

  Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.