Trä och form –  en bred utbildning som erbjuder höjd och djup

Utbildningen vänder sig till dig som vill få en grundläggande ettårig utbildning i möbelsnickeri, design och slöjd. 

Du introduceras för en rad olika inriktningar inom fältet och utvecklar förståelsen för och fördjupar kunskapen om trämaterialets egenskaper och möjligheter. Du lär dig designprocessens olika delar genom skiss, modell och prototyp i olika skalor och material.

Respekten för skogen, intresset för vårt kulturarv och formandet av vår tids hantverk och design hittar du här.

Utbildningens upplägg och progression

Utbildningen består av kortare och längre kursperioder. Höstterminen startar med att du introduceras till handverktyg och färskt virke för att så småningom bearbeta torrt virke och använda snickerimaskiner. Du får lära dig om träets inneboende egenskaper och möjligheter.

Du formar, konstruerar och bygger själv eller i grupp och undervisas i grundläggande konstruktion, verktygsvård, rit- och skisstekniker, designmetodik samt i den konstnärliga processen.

Under utbildningens gång varvas traditionella hantverkstekniker med formexperiment, studiebesök och föreläsningar. 

Det finns möjlighet att söka ett andra år för fördjupning i ämnena samt göra praktik. 

För att ytterligare erbjuda skarpa och uppdaterade kurser bjuder vi under året in ett antal gästlärare som är specialiserade inom olika områden. 

 

Exempel på kurser och utbildningsmoment

 • Tälja med kniv och yxa
 • Slöjda ett hus
 • Pallworkshop
 • Återbruksworkshop
 • Möbeldesign och rum
 • Designmetodik
 • Material
 • Ytbehandling
 • Skärsvarvning
 • Sammanfogningstekniker
 • Maskinkunskap
 • Intarsia
 • Möbelrestaurering
 • Utställning och presentationsteknik

Efter avslutad utbildning

Du har goda förutsättningar att söka vidare till högskola eller andra högre utbildningar alternativt utveckla dina hantverkskunskaper på annat sätt i din vardag. 

Flera kursdeltagare från Trä och Form har gått vidare till högre utbildningar inom snickeri, design och form. Exempel på utbildningar är Capellagården, HDK Valand/Steneby, Konstfack, Beckmans, Carl Malmstens furniture studies, Dacapo och olika lärlingsutbildningar.  

Allmän kurs

Du kan även välja att gå Allmän kurs med Trä och Form som inriktning. Då läser du in de gymnasiegemensamma ämnen som behövs för grundläggande behörighet till högskolan. Mer information finns på allmän kurs.

Nyfikenhet och sökande

Välkommen att hitta din egen väg på Trä och Form.

Ansök här 

 

Titta på vårt filmbibliotek om utbildningen här!

Utbildningsansvariga

Herbert Sailer 

Gästlärare 2023/2024

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material, lunch och studieresor.

Du bekräftar din plats genom att betala in 500 kr på BG. Detta är en serviceavgift som täcker kostnader för olycksfallsförsäkring under skolåret på Vårdinge folkhögskola samt fika under de kursgemensamma dagarna under skolåret. 

Här kan du se ett exempel på hur dina kostnader kan se ut.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Undervisningen sker mellan kl. 8:35-15:35 måndag till torsdag och kl. 8:35-11:35 på fredagar. Du har också tillgång till verkstaden under kvällar och helger.

personer som arbetar med trähantverk