Bild på person som målar i naturen - Allmän kurs distans Örtträdgårdsdesign

Allmän kurs distans Örtträdgårdsdesign 

Allmän kurs distans Örtträdgårdsdesign är en unik utbildning för dig som behöver läsa in gymnasiegemensamma ämnen för att uppnå grundläggande behörighet till Högskola/Universitet och Yrkeshögskola. Utöver de behörighetsgivande ämnena studerar du örter teoretiskt, praktiskt och konstnärligt. Profildelen består av två kurser, örtträdgårdsdesign och konststudier.

Denna utbildning är den enda i Sverige med denna kombination av ämnen.

Allmän kurs distans Örtträdgårdsdesign

Hur funkar det?

Du studerar hemifrån och kommunicerar med lärare och med dina studiekamrater via dator. Vi använder oss av Google Classroom som kommunikationsverktyg. Du behöver ha god datorvana. Du studerar på heltid och mängden ämnen du saknar från gymnasiet avgör hur många terminer du behöver studera. Detta avgörs och bestäms genom samtal med läraren vid kursstart. Halva kurstiden studerar du gymnasiegemensamma ämnen och halva kurstiden studerar du örtträdgårdsdesign med växt och konststudier. Varje vecka har vi flera veckomöten där vi pratar om veckans uppgifter.

Gymnasiegemensamma ämnen:

 • Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Matematik 2a, b eller c
 • Historia 1b
 • Samhällskunskap 1b
 • Naturkunskap 1b
 • Naturkunskap 2
 • Religion 1

Örtträdgårdsdesign

Du kommer att få studera olika örters funktion som krydd-, medicinal- eller fjärilsväxt och hur de använts genom kulturhistorien bland annat för sin läkande verkan på människan. Du kommer att lära dig om vilka ämnen som är aktiva och potenta i örterna och även prova på att använda och bereda örterna. Du kommer att utforska människans påverkan på naturen och se hur vi människor kan bidra till en rikare växtvärld.

Det konstnärliga blocket börjar med en inledande kurs i vad det är att teckna. Behöver en teckning var realistisk, eller kan man teckna på andra sätt. Hur hittar man sitt eget sätt att teckna, hur kan man använda linjen och ytan som verktyg för att få fram en stämning? Ämnen som ingår är teckningstekniker, komposition, färglära, akvarelltekniker. Under året får du studera växter med teckningsblock och penna och måla dem i akvarell.

Efter avslutad kurs har du gjort en väl genomarbetad ritning av en örtagård/fjärilsträdgård som du genomför i verkligheten på vårterminen. Du lär dig odla de vanligaste medicinal – och kryddväxterna. Du har samlat fakta och kunskap om de olika växternas egenskaper och användning. Du har sammanställt en egen örtabok där dina bilder, ritningar, teckningar och akvareller från det konstnärliga blocket i kursen finns samlade. Du har lärt dig om stadsodling och hur ett hållbart sätt att odla, leva och tänka ger ett mer medvetet förhållningssätt till samtidens alla utmaningar. Inom det konstnärliga området har du vidgat ditt sätt att se på hur man kan teckna och måla. Du har lärt dig många olika tekniker för att uttrycka dig och har en grund att stå på för eget konstnärligt skapande.

Förutsättningar

Utbildningen bygger på ditt aktiva deltagande och bidrag till det gemensamma under exempelvis veckomötena. Studierna i de gymnasiegemensamma ämnena kräver en god självdisciplin. Du behöver ha daglig tillgång till internet och en dator med webbkamera och inbyggd mikrofon, alternativt headset så att du kan närvara med ljud och bild vid de fasta mötestiderna varje vecka.  Du ska ha fullföljt grundskolan men ej slutfört gymnasiet d.v.s. sakna grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier. Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen då utbildningen bygger på skriftliga instruktioner och uppgifter och inte muntliga sådana. Du behöver ingen förkunskap inom odling, teckning eller målning, men du behöver ett stort intresse.  Fasta mötestider är måndag kl. 9-10 samt onsdag kl. 9-10. Sen tillkommer det mötestider under veckan beroende på vilken kurs man går.

EFTER AVSLUTAD UTBILDNING på Allmän kurs distans Örtträdgårdsdesign

 • Godkänd kurs ger grundläggande behörighet för högskolestudier.
 • Har du gjort en väl genomarbetad ritning av en örtagård/fjärilsträdgård som du genomför i verkligheten på vårterminen.
 • Har du lärt dig odla de vanligaste medicinal – och kryddväxterna.
 • Har du samlat fakta och kunskap om de olika växternas egenskaper och användning.
 • Har du sammanställt en egen örtabok där dina bilder, ritningar, teckningar och akvareller från det konstnärliga blocket i kursen finns samlade.
 • Har du lärt dig om stadsodling och hur ett hållbart sätt att odla, leva och tänka ger ett mer medvetet förhållningssätt till samtidens alla utmaningar.

Information om grundläggande behörighet.

Information om studieomdöme och behörighetsintyg.

Utbildningsansvarig lärare

Müfit Kiper

Ämneslärare i svenska, engelska, historia och religionskunskap.

Lärare

Malin Brandt Björklund har en fil.mag i biologi med inriktning på naturresurshushållning samt ekotoxikologi och har studerat på folkhögskollärarprogrammet på Linköpings universitet.

Åsa Reinhammar är utbildad ämneslärare i kemi och biologi och har en magisterexamen i toxikologi. 

Carina Dalunde, ämneslärare örtträdgårdsdesign

Annika Sundin, ämneslärare måleri och teckning

Övrigt

Undervisningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material.

Försäkringsavgift: 500 kr betalas då du blivit antagen. Kostnaden täcker en olycksfallsförsäkring som gäller för dig under skolåret. Avgiften betalas ej tillbaka.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.