Målbeskrivning och styrelse

Målbeskrivning

Syftet med statens bidrag till folkbildningen ska vara att:

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • Bidra till att göra det möjligt för en mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete)
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället
 • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Uppdrag

Vårdinge Folkhögskola ska ge varje människa i det demokratiska samhället möjlighet att lära sig det hon behöver för att förstå sig själv, samhället och sin omvärld, se sitt mänskliga och medborgerliga ansvar och verka för det som hon finner vara rätt och angeläget. Vårdinge Folkhögskola ska arbeta med fri och frivillig folkbildning. Verksamheten ska bedrivas enligt de mål som riksdagen fastställt och enligt gällande statsbidragsförordning.

Värdegrund

 • Vårdinge Folkhögskolas arbetssätt kännetecknas av delaktighet, transparens och närhet till beslut.
 • Vårdinge Folkhögskola vill genom sitt fokus på konst, konsthantverk, mathantverk och ekologisk odling verka för att bredda deltagarnas intresse för och delaktighet i kulturlivet samt öka deltagarnas lust och möjlighet att bidra till och agera för en hållbar värld.
 • Vårdinge folkhögskola arbetar för varje deltagares rätt att höja sin utbildnings- och bildningsnivå samt för att stärka varje deltagares rätt till personlig utveckling i sin studiegrupp och därigenom öka varje deltagares möjlighet att vara en medskapande samhällskraft.
 • Vårdinge Folkhögskolas kurser ska vara drivna av pedagogernas initiativ och kursdeltagarnas delaktighet och engagemang.
 • Vårdinge Folkhögskola är en kulturbejakande mötesplats för mångfald och flexibilitet.

Rektor

Kerstin Burström

Styrelsen för Vårdinge folkhögskola består av:

 • Laurén Annika, ordförande
 • Heckscher Ivar, vice ordförande
 • Westerdahl Helena, ledamot
 • Sundin Annika, ledamot
 • Grumstedt Malin, ledamot
 • Burström Kerstin, ledamot
 • Brandt Björklund Malin, ledamot
 • Glader Torun, ledamot
 • Molin Åsa, ledamot
 • Sailer Herbert, ledamot
 • Kiper Müfit, ledamot
 • Geseke Lundgren, ledamot
 • Sundfeldt Svalin Maria, ledamot