Keramik – möjligheternas material, 1-2 år

Vill du lära dig mer om keramik i en stimulerande och kreativ miljö? Keramik på Vårdinge folkhögskola är en förberedande konstutbildning som förser dig med en gedigen kunskap inom området keramiskt konsthantverk. Under det första året får du en överblick över olika tekniker, material och arbetssätt, medan det andra året ger möjlighet till självvald fördjupning. Utbildningen har stor bredd och vi arbetar med allt från porslinskoppar till skulpturer i lergods. Du behöver inga särskilda förkunskaper för att gå keramikutbildningen. Det viktigaste är ditt engagemang och ditt intresse för området.

Vad gör vi?

Under det första året provar vi på olika sätt att forma leran som ringling, kavling, drejning och modellering. Du kommer också arbeta med lerans yta genom engobering och glasering, som ger färg och struktur, samt pröva på olika bränningsmetoder som till exempel raku och vedbränning. Vi uppmuntrar till egna experiment i utforskandet av keramikens fantastiska möjligheter. Arbetet är tematiskt upplagt och samtidigt som du som deltagare övar upp dina hantverkskunskaper påbörjas sökandet efter ett eget form- och bildspråk.

Under det andra året utvecklar du din förmåga att arbeta processinriktat och driva ett projekt från idé till färdigt resultat. Här har du möjlighet att fördjupa dig inom de tekniker och områden som intresserar dig mest, men utbildningen kompletteras också med nya moment som till exempel screentryck och produktfotografering. Du utvecklas i dialog med dina kurskamrater och handledare. 

Utbildningen innehåller dessutom grundläggande teckning och skissteknik, samt en orientering inom det keramiska områdets samtid och historia. Hållbarhetsfrågor och miljötänkande är en integrerad del av utbildningen. 

Person skulpterar

Var arbetar vi?

Keramikverkstaden är ett ljust och luftigt rum, där du som deltagare har din egen arbetsplats. Lokalerna är välutrustade och ändamålsenliga och förutom verkstaden finns ugnsrum och glasyrrum samt studiehörna. Du har tillgång till verkstaden även kvällar och helger. Vi använder också ett naturskönt utomhusområde med vedeldade ugnar för raku, saltbränning och svartbränning.

Skolan ligger ute på landet med närhet till skog och sjö och vi skapar under en skulpturperiod i egen lera uppgrävd på platsen. Samtidigt har vi nära till Stockolm och låter oss gärna inspireras av besök på museer och gallerier eller hos yrkesverksamma keramiker i deras verkstäder. Under vårterminen gör vi om intresse finns en studieresa inom Sverige eller utomlands.

 

bild på glasyrprover

Innehåll

Utbildningen utformas i dialog med deltagarna och innehållet kan variera från år till år. Vi erbjuder såväl tekniskt inriktat innehåll, till exempel drejning, glasyrkunskap, saltbränning och raku, som kurser med huvudsakligen tematisk eller konstnärlig inriktning, där tillägnandet av olika färdigheter sker integrerat.

Vad händer sen?

Keramikområdet är idag ett brett och aktivt fält med möjlighet till ett yrkesliv inom formgivning, konst eller studiokeramik. Efter två år på keramikutbildningen är du väl förberedd för att starta en egen verkstad eller fortsätta med andra studier inom formområdet. Flera av våra tidigare kursdeltagare har gått vidare till keramikutbildningar på högskolenivå. Utbildningen kan också fungera som ett komplement i andra yrkesroller, exempelvis för bildlärare, fritidsledare eller arbetsterapeuter med ett specialintresse för keramik.

Allmän Kurs

Du kan även välja att gå Allmän kurs med Keramik som inriktning. Då läser du förutom utbildningen Keramik in de gymnasiegemensamma ämnen som behövs för grundläggande behörighet. Mer information finns på allmän kurs.

Till ansökan

bild på lärare

Malin Grumstedt

Utbildningsansvarig

Malin Grumstedt är högskoleutbildad och yrkesverksam keramiker. Hon är också en erfaren pedagog med stor passion för lerans uttrycksmöjligheter.

Gästlärare 2022/2023

Utbildningen får under läsåret också besök av ett flertal gästlärare, som alla är specialister inom sitt område.

Övrigt

Undervisningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material och studieresor. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Skolan tar ut en administrativ avgift på 500 kr/läsår som inte betalas tillbaka vid avhopp.

 

Bild på keramik