EKO-VEGETARISKT KÖK – MED FOKUS PÅ MATLAGNING OCH MÅLTID

 Halvtidsutbildningen Eko-vegetariskt* kök distans riktar sig till dig som vill utforska ditt intresse för matlagningens och måltidens möjligheter. Genom sin bredd kan utbildningen passa både dig som vill utforska en hållbar matlagning i din vardag och dig som redan arbetar med mat och vill fördjupa dina kunskaper inom det ekologiska, vegetariska köket. Utbildningen kan också passa dig som söker underlag för vidare studier, entreprenörskap eller annat engagemang för framtidens mat. I praktik och teori utforskar vi frågor runt mat och hållbarhet – från myllan, via förädlingsprocesserna till gemenskapen runt matbordet och tillbaka igen.

Bild på personer som lagar mat utomhus

Upplägg

Varje vecka får du praktik- och teoriuppgifter som lämnas ut och skickas in via Google classroom. Köksuppgifterna är delvis planerade för att kunna ingå i din egen veckomatsedel och matbudget. Du förädlar och lagar maten hemma i ditt eget kök och uppgifterna redovisas skriftligt och med foton, delvis som sidor i en kokbok. Teoriuppgifternas material bearbetar du i skriven text.

En fast tid varje vecka möter du kurskamrater och lärare i en gemensam diskussion med obligatorisk närvaro. Två obligatoriska helgträffar genomförs under läsåret, i september möts vi online och i januari på plats på skolan. Båda helgträffarna är obligatoriska och en förutsättning för att kunna fullfölja studierna under kommande termin.

Under vårterminen genomför du som en del av utbildningen ett eget fördjupningsprojekt inom ett valfritt område. Fördjupningsprojektet kan vara praktiskt och/eller teoretiskt och redovisas online i maj.

INNEHÅLL

Köksuppgifterna har en bas i matlagning efter säsong. Förädling, fermenteringar, kalla rätter, bakning, festmat, vinterns robusta rätter, smaker, matlagning med ogräs och vilda växter är exempel på innehållet i köksuppgifterna under året. Läsårets teoretiska studier tar avstamp i matens historia och berör hållbarhetsfrågor, livsmedelssystem, globala sammanhang med mera. Du får inblickar i områden som matfoto, rummet som aspekt av måltiden, relationsmat, certifieringar, grundläggande näringslära, med mera. Vi utforskar tillsammans möjligheter till vidare engagemang för framtidens mat.

SYFTEN

Utbildningen syftar till att undersöka och utforska det som hör köket till och vår tids viktiga omställning till ekologisk och mer vegetabilisk mat, samt att vara en del av denna omställning. Läsårets teman kan liknas vid ett smörgåsbord av olika områden med fokus på matlagning, hållbarhetsfrågor och måltidens gemenskap. Kunskapssökande som förhållningssätt, samarbete och nätverk är viktiga ledord.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Utbildningen bygger på ditt aktiva deltagande och bidrag till det gemensamma. Studierna på distans kräver ett stort mått av självdisciplin, förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Du behöver kunna avsätta tid motsvarande halvtid för studierna, med matlagningen inräknad. Du behöver närvara och delta ostört vid den fasta mötestiden varje vecka och de båda obligatoriska helgträffarna. Du behöver ha tillgång till ett hemmakök med standardutrustning, dator med stabil uppkoppling och möjlighet att bifoga foton till uppgifterna. Du behöver kunna läsa facklitteratur, förstå instruktioner och kommunicera i skrift. Du behöver också ha tillräckliga datakunskaper för distansstudier, som till exempel att ladda ner program, delta i videomöten, chattar, infoga bilder och arbeta med text i Google dokument.

Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev, där du berättar om dig själv, ditt intresse för mat och varför du vill gå kursen.

*lakto/ovo-vegetariskt och helvegetariskt

Allmän kurs

Du har möjlighet att samtidigt läsa in allmän behörighet genom att studera på heltidskursen Allmän kurs med inriktning Eko-vegetariskt* kök. Då studerar du de gymnasiegemensamma ämnen som behövs för grundläggande behörighet ungefär hälften av kurstiden och resten av kurstiden studerar du Eko-vegetariskt kök. Mer information finns på Allmän kurs distans med inriktning Eko-vegetariskt kök. 

Ansök här

Titta på vårt filmbibliotek om utbildningen här!

Lärare i ekologisk vegetarisk matlagning

Utbildningsansvarig

Maria Svalin Sundfeldt är kulturpedagog  som drivit restaurang i många år.

VIKTIGA TIDER OCH DATUM 2024/2025

Kurstid

19/8 – 7/6

Obligatoriska helgträffar:

20 – 22 september (digital träff)

10 – 12 januari (träff på plats på Vårdinge)

Obligatoriska videomöten från vecka 37

Onsdagar 9:00 – 10:30 eller 16:30 – 18:00

ÖVRIGT

Undervisningen är kostnadsfri. 

Du bekräftar din plats genom att betala in 500 kr på BG. Detta är en serviceavgift som täcker kostnader för olycksfallsförsäkring under skolåret på Vårdinge folkhögskola samt ett förskott på materialkostnad.

Därutöver tillkommer kostnader för studiematerial, kurslitteratur, omkostnader kring helgträff på Vårdinge.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.