Konst – MÅLERI och SKULPTUR 

EN KONSTUTBILDNING FÖR DIG SOM VILL UTFORSKA DITT KONSTNÄRSKAP

Vill du ägna dig åt konst på heltid? Välkommen till Konst – måleri och skulptur. Du kommer att få teckna efter levande modell, du kommer att få bygga stora skulpturer i papier masje, lära dig att bygga form med lera, experimentera med akvarell och mycket annat.

Det här är en grundläggande konstutbildning som riktar sig till dig som vill utveckla dina konstnärliga kunskaper och färdigheter tillsammans med andra. Utbildningen rör sig mellan klassiska konststudier för att lära sig tekniker och fria experiment för att öppna för det oväntade.  

 Med gruppen som resurs utbyter vi idéer, inspiration och samtalar om varje deltagares konstnärliga process. Tillsammans utforskar vi material, tekniker och konstnärlig gestaltning.

 Du behöver inga förkunskaper men du behöver ett stort intresse för konst.

KOnststudiernas upplägg

Utbildningen kommer att växla mellan skulptur- och måleriperioder. Du kommer att få uppgifter och övningar för att du ska lära dig en teknik eller lära känna ett material, så att du får en bred grundkunskap inom teckning, måleri och skulptur. Temainriktade uppgifter med inspiration från konsthistorien, samhällsfrågor eller vårt dagliga liv, varvas med experimentella övningar och studier i hantverks/- och materialkunskap inom de olika fälten. 

Du får en egen ateljéplats i någon av våra stora ateljéer, som du även har tillgång till på kvällar och helger. Vi som är lärare på utbildningen är själva verksamma konstnärer och finns till hands hela dagarna för att stödja dig i din utveckling.

Vilka kurser har Måleri & skulptur

Teckning: 

Teckning löper som en röd tråd genom utbildningen. Vad betyder det att kunna teckna, är det att avbilda naturtroget, att kunna uttrycka en känsla, eller låta ett material tala? Med hjälp av grundläggande tekniker kommer du att hitta din egen ingång i tecknandet. Att lära sig att se och avbilda, prova olika stilar, teckna perspektiv, göra kompositionsövningar, teckna kroki och stilleben varvas med uppgifter då du utforskar ett tema genom teckning.

Måleri: 

Målerikurserna består av tre block med akvarellmåleri, akrylmåleri och oljemåleri.

Alla kurser inleds med den teknik du behöver kunna för att hantera materialet för att sedan övergå till mer tematiska studier. Färglära är integrerat i alla målerikurser. 

Skulptur: 

Skulpturkurserna består av fyra block, två på höstterminen och två på våren, dessa är

grundläggande skulpturtekniker i lera, formtagning i gips, assemblage (skrotskulptur) och papier maché.

På kurserna kommer du få lära dig att skapa form i olika material och tekniker, du kommer att få uppgifter och övningar som hjälper dig att hitta ditt eget sätt att se på och uttrycka dig genom skulptur.

Samtidskonst 

I slutet av läsåret ges en praktikbaserad kurs kring samtida konstnärlig produktion, relationer och samtal. Du har nu gått nästan ett år på konstutbildningen och har kanske fastnat för ett material, ett tema eller en teknik. Under denna kurs formulerar du själv vad du vill arbeta med.

Konstlärare undervisar i oljemåleri

Efter avslutad konstutbildning

  • Efter utbildningen har du verktyg för att själv fortsätta ditt konstnärliga arbete. 
  • Du har lärt känna material och tekniker och kanske hittat det du vill fortsätta med oavsett om du vill ha en egen ateljé, söka vidare till högre studier eller använda dina kunskaper i en annan yrkeskategori.
  • Du har fått bättre självförtoende inom skapandet och som människa.
  • Du har fått prova och genomföra processen från ide till färdigt konstverk. 
  • Du har fått en överblick över konsthistorien.
  • fått en förståelse för vad folkbildning innebär samt utvecklats som människa och samhällsmedborgare.

Deltagare som gått utbildningen söker vidare till utbildningar inom konst,  arkitektur, filmdesign, visuell gestaltning, bildlärare, hantverkspedagog, attributör, dekormålare,  inredningsdesign osv.  Konstnärlig kreativitet är eftertraktad och kan berika olika yrkeskategorier.

 

Skulpturstudier i lera

Allmän kurs

Du har också möjlighet att gå Allmän kurs med inriktning Måleri och skulptur. Då läser du, förutom kursen Måleri och skulptur in de gymnasiegemensamma ämnen som behövs för grundläggande behörighet för högskolestudier.. Mer information finns på allmän kurs.

Arbetsprover

(Arbetsprover är inte till för att bedöma skicklighet utan för att vi ska kunna skapa oss en bild av vad du som söker är intresserad av) Arbetsproverna är  2 teckningar, 2 målningar och 2 objekt/skulpturer som du laddar upp i din ansökan.

Titta på vårt filmbibliotek om utbildningen här!

 Annika Sundin och Andreas Bagge

Utbildningsansvariga

Annika Sundin är utbildad och erfaren pedagog som brinner för måleriets möjligheter.

Andreas Bagge är högskoleutbildad skulptör med en passion för konstnärliga experiment och skulptural gestaltning. 

Gästlärare 2023/24

Övrigt

Undervisningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material (1400 kr/månad), lunch och studieresor.

Du bekräftar din plats genom att betala in 500 kr på BG. Detta är en serviceavgift som täcker kostnader för olycksfallsförsäkring under skolåret på Vårdinge folkhögskola samt fika under de kursgemensamma dagarna under skolåret. 

Här kan du se ett exempel på hur dina kostnader kan se ut.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

oljemåleri på konstutbildning