Måleri & Skulptur – grundläggande konstutbildning för dig som vill utforska ditt konstnärskap

Vad får du lära dig?

Måleri och Skulptur är en bred grundläggande konstutbildning inom klassiska tekniker, som exempelvis oljemåleri, skulptur, tempera, grafik och modellteckning, samt en introduktion i samtidskonst. Du får lära dig hantverket inom varje teknik, göra formövningar och lära dig bildkomposition. Genom dagligt konstnärligt arbete, med stöd av erfarna pedagoger, kommer du att lära känna din egen skapandeprocess och utveckla ditt personliga konstnärskap.

Kursinnehåll

Teckning: perspektiv, komposition, teckningstekniker, modellteckning.
Måleri: akvarell, akryl, tempera och oljefärg, färglära, grundering, materialkunskap och måleritekniker.
Skulptur: gipsgjutning, formtagning, armering, modellering, grundläggande skulpturtekniker.
Samtidskonst:  en praktikbaserad kurs kring samtida konstnärlig produktion, relationer och samtal.

Efter utbildningen

Utbildningen ger grundläggande kunskaper för en fortsatt konstnärlig verksamhet. Om du vill söka vidare till konsthögskola är detta en bra förberedande utbildning och du får hjälp av lärare med din ansökan. Genom övning och utforskande av flera olika konstnärliga praktiker får du större möjligheter att vara verksam inom många olika kreativa fält.

De skolor som kursdeltagarna på Måleri och skulptur söker vidare till efter avslutad kurs är till exempel Konstfack, Kungliga konsthögskolan och Konstskolan Idun Lovén, Gerlesborg, Hantverkspedagog – Nyckelviksskolan, Bildlärarlinjen – Konstfack, Visuell gestaltning – Filmdesign.

Var arbetar vi?

Kursen Måleri och Skulptur har två vackra ateljéer och en ljus skulpturlokal. Du kommer att ha ett eget arbetsbord. Ateljéerna är tillgängliga kvällar och helger. Närheten till Stockholm gör det möjligt att enkelt besöka konstutställningar.

Allmän kurs

Du har också möjlighet att gå Allmän kurs med inriktning Måleri och skulptur. Då läser du, förutom kursen Måleri och skulptur in de gymnasiegemensamma ämnen som behövs för grundläggande behörighet för högskolestudier.. Mer information finns på allmän kurs.

Arbetsprover

Skicka in arbetsprover i form av fotoutskrifter i A3 eller A4 format av 2 teckningar, 2 målningar och 2 objekt/skulpturer till kontakt@vardinge.fhsk.se.

Ansök här 

 Annika Sundin och Andreas Bagge

Utbildningsansvariga

Annika och Andreas är yrkesverksamma konstnärer och erfarna pedagoger som brinner för konsten.

Gästlärare 2021/22

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material och studieresor. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.