Ekologisk odling – Trädgård och Hantverk riktar sig till dig som vill utbilda dig inom ekologisk odling, 1 år

Vi vänder oss till dig som är intresserad av ekologisk odling, som vill lära dig om trädgård utifrån ett helhetsperspektiv och som är intresserad av att studera tillsammans med andra. Du som vill vara med och skapa vår framtid genom ett hållbart sätt att leva, odla och bygga och som vill bli en kreativ resurs i en värld som behöver ditt engagemang.

Med utbildningen bygger du en bas för framtida studier inom yrket eller genom projekt inom odling och trädgård, omställning och trädgårdsdesign.

Utbildningen har funnits på platsen sedan 2004 och som studerande kan du känna dig trygg med att du får en gedigen ekologisk trädgårdsutbildning. En långsiktigt hållbar utbildning som också spanar in i framtiden för att erbjuda de nya kunskaper inom ekologisk odling som både du som studerande och världen behöver.

Delkurserna i utbildningen Trädgård och Hantverk är upplagda i perioder som följer odlingssäsongen. Vi börjar perioderna med en grundlig teoretisk genomgång av ämnet. Detta sker genom föreläsningar, samtal och grupparbeten. Den nödvändiga teoretiska kunskapen går därefter över i ett praktiskt övande, den så kallade ”handens kunskap”. Genom det praktiska arbetet lär du känna materialet och den teoretiska kunskapen förankras på ett djupare plan.

På utbildningen Trädgård och hantverk kommer du att arbeta i studiegrupper under större delen av läsåret. Trädgården sköts av deltagarna med stöd och handledning av lärare. Det mesta av studierna och det praktiska arbetet är gemensamt och kräver god samarbetsförmåga och engagemang. Du behöver kunna ta egna initiativ, ha förmåga att avsluta påbörjade projekt och vilja ta ansvar. Vi arbetar löpande med grupprocesser för att skapa ett bra arbetsklimat.

Kursinnehåll:

Grönsaksodling och växtföljd – Utbildningens koncentration ligger i själva odlandet. Vi gestaltar gemensamt en köksträdgård med allt vad det innebär: från planering och fröbeställningar, sådd och plantering till skötsel, skörd, höströjning och kompostering. Vi lär oss att ta våra egna frön och hur vi kan odla för att lämna en mer levande jord efter oss.  Tillsammans ansvarar vi för odlingens skötsel och underhåll under hela odlingssäsongen.

Kreativa odlingslotter – I odlingslotterna gestaltar vi konstnärligt en ettårig odling med både blommor och ätbart efter ett tema.  Här jobbar vi i mindre grupper som ansvarar för odlingen samt skötseln av denna under hela odlingssäsongen.

Praktik – Praktikperioderna i trädgården upptar en stor del av odlingssäsongen och görs i folkhögskolans egen trädgård. Trädgårdsutbildningen har en grönsaksodling, odlingslotter, en örtagård, en blomsterodling, växthus och frukt och bärodlingar. På området finns också möjlighet att praktisera i flera perenna planteringar och rabatter. 

Örttemadagar – I trädgården finns en örtagård där vi kan samla odlade örter. Tillsammans med våra kunniga gästlärare får du en inblick i deras olika egenskaper och användningsområden. Du kommer även få delta i växtvandringar där vi fördjupar oss i användandet av ätbara växter i det vilda.  

Trädgårdsgestaltning – Genom ett utforskande förhållningssätt upptäcker vi och gestaltar nya rum i skog och trädgård. Hur påverkar olika platser oss och hur kan vi samspela, förändra och skapa nya rum? Du får vara delaktig i en process hur en perenn del av trädgården anläggs? Materialen vi använder kan vara trä, perenna växter, och sten och varierar sig år från år.

Skötsel av den perenna trädgården och trädgårdens uppbyggnad – Fördjupad förståelse för skötsel av park och perenn trädgård genom studiebesök, grupparbeten och föreläsningar.

Ekologi och jordförståelse – Grundläggande kunskap om kretslopp, ekologi och en levande jords betydelse för klimatet. Vi undersöker ämnet hållbar matproduktion i relation till klimat, biologisk mångfald och social rättvisa.

Förändringsarbete kopplat till odling och trädgård – Delkursen ger en inblick i olika socioekologiska initiativ och miljörörelser världen över. Vi diskuterar frågor som matsuveränitet, klimaträttvisa, rätten till utsäde och mark, kolonisation, inre och yttre omställning och de hälsofrämjande egenskaperna som en trädgård kan ha. Tillsammans utforskar vi vad som händer inom ämnet glokalt och i oss själva.

Botanik – Grundläggande botanik, växtsystematik och förståelse för växternas uppbyggnad. Föreläsningar varvas med exkursioner till olika naturområden där du lär känna olika arter och biotoper. 

Växtkännedom – Du får en grundläggande kunskap om perenna växter, buskar och träd. Du ritar och planerar perenna planteringar.

Beskärning av träd och buskar – I vår fruktträdgård fortsätter vi vården av träden. Du får även ympa egna fruktträd samt lära dig beskärning av buskar och rosor.

Trädgårdens hantverk – Du får prova på olika hantverk som har trädgårdstema: pil och korgflätning, arbete med lera och färskvirkesslöjd.

Förädlingsvecka – Vi tillvaratar örter och kryddor från odlingen, mjölksyrar och förädlar våra egna grönsaker från årets köksträdgård.

Hållbart byggande – Du kommer lära dig om bland annat lera som byggmaterial och tillsammans med dina kurskamrater prova på hur man kan använda detta. Du får även en inblick i hur lera använts  historiskt. Kursen innehåller intressanta studiebesök i trakten.

Permakultur och skogsträdgård – Introduktion i permakultur och skogsträdgård och praktiskt övande i trädgården. Vi fortsätter etableringen av vår perenna ätbara trädgård.

Kompostering – Under året komposterar vi löpande vårt matavfall från köket och internaten med Bokashi. I oktober hålls en veckokurs i kompostering där du både får en teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av kompostering och att lägga kompostlimpor.

Skogen och landskapet  – Under några utspridda dagar under året får du prova på hantverksmässigt skogsarbete för skörd av gärdesgårdsvirke, samt öva på att slå med lie.

Biodling – Under några temadagar lär du känna grunderna i ekologisk biodling.

Naturens formspråk – Konstnärligt övande under hösten. Vi gör upptäcktsfärder i naturen med olika material och verktyg som gör det spännande att upptäcka. Vidare  formstudier, fotografier, installationer och experiment med tillgång till lera, akvarell, mikroskop, kamera och naturmaterial. 

Rörelse – I utbildningen finns ett regelbundet återkommande inslag med rörelse på olika sätt. Rörelsen innehåller både funktionell träning för att bygga upp kroppen inför odlingsåret, dans, yoga och mindfullness.  Du behöver ingen förkunskap, undervisningen utgår från gruppen.  

Studiebesök under året – Vi gör studiebesök i parker och trädgårdar i närområdet. Vi åker till lokala odlare som till exempel Skilleby Trädgård, Trädgårdsparken Kulturcentrum i Järna, Nynäs slott, Nygran.

Allmän kurs

Du kan även välja att gå Allmän kurs med Trädgård och Hantverk som inriktning. Då läser du in de gymnasiegemensamma ämnen som behövs för att få grundläggande behörighet. Mer information finns på allmän kurs

Utbildningsansvariga

Torun Glader (praktik i odlingen, grönsaksodling och växtföljd, formgivning av odlingslotterna, växtkännedom, permakultur/skogsträdgård, trädbeskärning)

Karin Olsson (växtkännedom, praktik i odlingen, grönsaksodling, växtföljd, rosbeskärning, trädgårdsgestaltning, örtkunskap, trädbeskärning, ekologi, jordförståelse)

Gästlärare 2024

 • Kjell Taavo och Ulf Henningsson– Hållbart byggande
 • Johan Nilsson – Biodynamisk odling
 • Olof Sundfeldt – Förädling
 • Rickard Svanström – Naturens formspråk
 • Mette Handler – Färskvirkesslöjd
 • Kristoffer Ruist – Arbete i skog och mark och lieslåtter
 • Marie Estensson – Gärdesgårdsbygge
 • Adam Adobati –  Botanik
 • Elise Grönqvist – Botanisk illustration
 • Emilia Rekestad – Ätbara växter i det vilda
 • Claes Lööw – botanik, vedartade växter
 • Patricia Ponte de Jesus – funktionell träning, dans.
 • Niklas Nyström – Ekologisk biodling
 • Petra Hertzog – Korgflätning
 • Patrik Lantz – Biokol
 • Åsa Jacobsson – Keramik
 • Stella Högberg – Örtkunskap
 • Hella Nathorst-Böös: Historisk ört och häxvandring

Övrigt

Utbildningen startar den 17 februari 2025.

Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material, lunch och studieresor.

Du bekräftar din plats genom att betala in 500 kr på BG. Detta är en serviceavgift som täcker kostnader för olycksfallsförsäkring under skolåret på Vårdinge folkhögskola samt fika under de kursgemensamma dagarna under skolåret. 

Här kan du se ett exempel på hur dina kostnader kan se ut.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Några exempel på utbildningar som kursdeltagarna söker vidare till efter avslutad utbildning: Trädgårdsmästarutbildningen på YH i Enköping, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk i Mariestad, Göteborgs universitet, SLU, Trädgårdsmästarprogrammet Gävle högskola, Trädgårdsskötsel Skillebyholm YH.