bild på leksaker

Barnskötare med inriktning Waldorfförskola

Tvåårig distansutbildning på halvtid för dig som är intresserad av att arbeta med barn

Viktig information om barnskötarutbildningen:

I nuläget kommer Vårdinge folkhögskola inte att ge Barnskötarutbildning med waldorfinriktning från och med höstterminen 2023. Förhandlingar pågår om möjligheten att fortsätta driva utbildningen. Vi uppdaterar på hemsidan när beslut tagits. Tills vidare kan man inte ansöka. Är man intresserad av utbildningen kan man skicka en intresseanmälan till kontakt@vardinge.fhsk.se

Att arbeta med barn då de nyfiket upptäcker sig själva och världen i livets första formande år är en spännande, inspirerande och utmanande uppgift. Under utbildningen får du möjlighet att lära dig att arbeta utifrån en holistisk syn på människan och världen, där alla olika livsområden samverkar i en helhet. Hållbarhetstankar ligger till grund för alla delar av utbildningen, såväl när det gäller innehåll och material som miljö och utformning.

Kursinnehåll

Utbildningen ger en god grund för ditt pedagogiska arbete i barngrupp och ger god kunskap om barnets utveckling under de sju första åren. Omsorg och lek, vikten av sinnenas utveckling och samarbete vuxna emellan, matlagning och odling är några teman. Rika inslag av konstnärligt och hantverkligt övande löper som en röd tråd genom åren, exempelvis muntligt berättande och rörelse, sång och musik, trä- och textilhantverk, trädgårdsarbete och dockspel.

barnskötare

Undervisningen utförs till största delen på distans med stora inslag av praktiskt övande. Under de två utbildningsåren har du åtta fysiska träffar, en hel vecka i taget i september, november, februari och i april/maj. Under veckan bor du tillsammans med dina kurskamrater i ett internatboende. Mellan de gemensamma träffarna får du löpande distansuppgifter som inspirerar till övande och iakttagande, reflektion och mod att pröva dina nya kunskaper i barngruppen. För distansstudierna används  internetplattformen Google-classroom. Du får en noggrann introduktion till detta verktyg under första kursveckan och du förväntas delta i utbytet och lämna in uppgifter i detta forum. God förmåga i det svenska språket förutsätts. Godkänd närvaro och godkända uppgifter ger ett studieintyg efter avslutad utbildning. Du förväntas arbeta i eller ha möjlighet till praktik på en förskola under utbildningen. 

Efter utbildningen      

Efter avslutad utbildning har du en god grund för att kunna arbeta som barnskötare på en fristående förskola.

Utbildningsansvariga

Kristina Tucinska och Geseke Lundgren

Gästlärare

  • Gudrid Malmsten
  • Auri Neideman
  • Camilla Kanerva
  • Eva Fröman

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material/mat och övernattning på internat. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Skolan tar ut en administrativ avgift på 500 kr vid ansökan som inte betalas tillbaka vid avhopp.

Prova på dagar

Barnskötarutbildningen bjuder in till ”Prova på dagar” den 22-23 september och den 24-25 november 2023. Då får du en introduktion av waldorfpedagogiken. Anmäl dig till Riksföreningen Waldorfskolans samråd RWS@waldorf.se

pysselmaterial