Barnskötare med inriktning Waldorfförskola

Tvåårig distansutbildning på halvtid för dig som är intresserad av att arbeta med barn

Att arbeta med barn då de nyfiket upptäcker sig själva och världen i livets första formande år är en spännande, inspirerande och utmanande uppgift. På utbildningen får du möjlighet att lära dig att arbeta utifrån en holistisk syn på människan och världen, där alla olika livsområden samverkar i en helhet. Hållbarhetstankar ligger till grund för alla delar av utbildningen, såväl när det gäller innehåll och material som miljö och utformning.

Kursinnehåll

Utbildningen ger en god grund för ditt pedagogiska arbete i barngrupp och ger god kunskap om barnets utveckling under de sju första åren. Omsorg och lek, sinnenas betydelse och social gemenskapsbildning, matlagning och odling är några teman. Rika inslag av konstnärligt och hantverkligt övande löper som en röd tråd genom åren, exempelvis muntligt berättande och rörelse, sång och musik, trä- och textilhantverk.

Undervisningen utförs till största delen på distans med stora inslag av praktiskt övande. Under de två utbildningsåren har du fyra fysiska träffar en hel vecka i taget i september, november, februari och i april/maj. Den veckan bor du tillsammans med dina kurskamrater i ett internatboende. Mellan de gemensamma träffarna får du löpande distansuppgifter som inspirerar till övande och iakttagande, reflektion och mod att pröva dina nya kunskaper i barngruppen. För distansstudierna används  internetplattformen Google-classroom. Du får en noggrann introduktion till detta verktyg under första kursveckan och du förväntas delta i utbytet och lämna in uppgifter i detta forum. God förmåga i det svenska språket förutsätts. Godkänd närvaro och godkända uppgifter ger ett studieintyg efter avslutad utbildning. Du förväntas arbeta på eller ha möjlighet till praktik på en förskola under utbildningen. 

Efter utbildningen      

Efter avslutad utbildning har du en god grund för att kunna arbeta som barnskötare på en fristående förskola.

Nästa antagning till barnskötarutbildningen är till höstterminen 2023.

Utbildningsansvariga

Kristina Tucinska och Geseke Lundgren

Gästlärare

  • Gudrid Malmsten
  • Auri Nejdeman
  • Camilla Kanerva
  • Eva Fröman

Nästa antagning sker till höstterminen 2021

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material och studieresor. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.