I skyddskommittén ingår följande personer:

Kerstin Burström, rektor

Henrik Angman, skyddsombud medarbetare

Ett deltagarombud/utbildning som samlar ihop arbetsmiljöfrågor utses av varje klass för läsår 2023/2024. Detta förslag från deltagarkåren 2019.