Ekologisk odling distans 

En ettårig fortsättningskurs för dig som har tidigare erfarenhet inom ekologisk odling samt har tillgång till en trädgård/odlingslott under hela odlingssäsongen.

Utbildningen är ett tillfälle för dig som vill förverkliga dina egna odlingsprojekt och fördjupa dig i odlandets konst enligt de ekologiska principerna, med stöd och handledning av utbildningsansvarig från utbildningen Ekologisk odling trädgård och hantverk, via internet och via litteraturstudier.

Du behöver kunna arbeta självständigt med studieuppgifterna, ta egna beslut samt ha förmågan att avsluta påbörjade projekt inom kursen. Utbildningsansvarig handleder dig med en arbetsplan samt med uppgifter under veckans studier.

Två längre veckomöten sker virtuellt i Google classroom med utbildningsansvarig och övriga kurskamrater. Där redovisar du hur arbetet förflutit och ställer frågor till utbildningsansvarig. Dessa möten sker efter kontorstid,  oftast i en gruppchatt men kan emellanåt ske via gruppvideosamtal i Google Meet. Ett ”fikarum” för trädgårdsrelaterade samtal och småprat kommer upprättas i en sluten grupp på Facebook. Utöver praktiska uppgifter kommer det att förekomma teoretiska skrivuppgifter där du tar hjälp av litteraturlista som tillhandahålls av kursledaren. Skrivuppgifterna genomförs lämpligast i Google docs och du behöver kunna behärska Google programmen före kursstart.

Utbildningen är avgiftsfri förutom en bekräftelseavgift/materialkostnad på 500 kr per läsår som betalas innan kursstart. Övriga kostnader för material, redskap och eventuella resor bekostas helt av kursdeltagaren själv. Utbildningen är en 40 veckors heltidsutbildning och beräknad arbetsinsats kommer vara sammanlagt minst  5 klocktimmar om dagen. Kursen kommer ha två obligatoriska fysiska träffar under året. Den första sker i mars och den andra  träffen sker i samband med Trädgård och hantverks Öppet hus i September.

Kursen kräver att kursdeltagaren har tillgång till:

Odlingsmark
Trädgårdsredskap
Dator med internetuppkoppling och webbkamera
Kamera eller annan utrustning för digital dokumentering
Litteratur enligt lista från kursledare

Ansökningsvillkor

För att kunna delta i kursen skall kursdeltagaren ha tidigare erfarenhet inom ekologisk odling motsvarande en ettårig grundutbildning inom ämnet. Kursdeltagaren skall till exempel ha grundläggande kunskap i:
Ekologisk grönsaksodling och växtföljd.
Plantuppdragning, sådd, utplantering och skötsel av grönsaker.
Perenna planteringar, skötsel och underhåll.
Beskärning av träd och buskar. Kompostering.

Du behöver befinna dig i landet för att kunna delta i den här kursen.

Kursplan Ekologisk odling Distans 2024

v.9 Uppstart och presentation inför gruppen

v.10 Introduktion grönsaker

v.11 Grönsaksodling, hur fungerar en växtföljd? – teoretiskt

v.12 Planering av vårens odlingar. Uppmätning av odlingsbäddar.

v.13 Detaljplanering av vårens odlingar, att göra en ritning och så-plan, beräkning av fröer. Distansforum

v.14 Påsklov

v.15 Förberedelse av sådd – praktiskt – Platsträff på skolan

v.16 Sådd – praktiskt och teoretiskt

v.17 Jord och gödsel

v.18 Sjukdomar och skadedjur, att känna igen och förebygga

v.19 Iordningställande av odlingsbäddar. Metoder och variationer -praktik

v.20 Direktsådd på friland- praktik i odlingarna

v.21 Direktsådd på friland- praktik i odlingarna

v.22 Utplantering- praktik i odlingarna

v.23 Utplantering- praktik i odlingarna

v.24 Försommarens örter

v.25 Försommarens örter praktiskt och teoretiskt

v.26 Skötsel av odlingarna / Spaning och reflektion

v.27- 30 Sommaruppehåll

v.31 Redovisning av sommarpraktiken. Frågor och funderingar.

v.32 Gestaltning av trädgårdsrummet – Teoretiskt

v.33 Skörd, lagring och fröer

v.34 Skörd, lagring och fröer- teoretiskt

v.35 Trädbeskärning teoretiskt och praktiskt

v.36 Trädbeskärning teoretiskt och praktiskt – Platsträff på skolan

v.37 Permakultur, vad är det?

v.38 Permakultur och skogsträdgård, fördjupning

v.39 Beskärning av buskar

v.40 Plantering av lökväxter

v.41 Växtkännedom, planera med perenna växter – teoretisk

v.42 Växtkännedom, träd och buskar – teoretisk

v.43 Höststäda i trädgården  – praktiskt

v.44 Höstlov

v.45 Kompostering- Praktiskt och teoretiskt

v.46 Kompostering- Praktiskt och teoretiskt – Distansforum

v.47 Jordförståelse – teoretiskt

v.48 Planering framåt, min trädgård – teoretiskt

v.49 Slutdokumentation och sammanställning av odlingsåret

v.50 Slutdokumentation och sammanställning av odlingsåret

v.51 Avslutning och redovisning

 

 

Ansök här!

Utbildningsansvarig

Torun Glader

Övrigt

Utbildningen startar den 24e Feb 2025.

Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material.

Försäkringsavgift: 500 kr betalas då du blivit antagen. Kostnaden täcker en olycksfallsförsäkring som gäller för dig under skolåret. Avgiften betalas ej tillbaka.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.