Södra Vårdinge grönsaksodling, besöksnäring och livsmedelsproduktion

Med stöd av EU finansiering driver Vårdinge Folkhögskola två större projekt på skolans mark. Södra Vårdinge Grönsaksodling är ett odlingsprojekt där cirka 1500 – 2000 kvm mark kultiverats av odlare och trädgårdsmästare Sarasvati Shrestha för grönsaksodling.

Förra året producerades nästan 2 ton grönsaker som efter skörd tillagades, serverades och förädlades i skolans kök som drivs av Svalins Spis. Köket serverar nästan 25.000 luncher på ett år och hösten 2022 var det inte många grönsaker som inhandlades från externa odlare då grönsakerna från Södra Vårdinge Grönsaksodling täckte de mesta av behoven.

Grunden är att Vårdinge ska bli ett självförsörjande kretslopp

Visionerna är stora. Vårt mål med odlingsprojektet är att skapa ett självförsörjande kretslopp där råvaror går från jord till bord och sedan tillbaka till jord. Att skapa lokala kretslopp är nödvändigt i tider då klimatförändringar och energiproduktion är några av mänsklighetens största problem att lösa. Ju färre mellanhänder och transportsträckor för råvaror desto bättre.

Vårdinge är en etablerad plats för folkbildning, denna kraft vill vi nyttja för att ställa om och förändra lokalt nära oss själva. Många människor rör sig genom skolans verksamheter vilka förhoppningsvis kan låta sig inspireras av att det går att skapa och upprätthålla lokala kretslopp. Här hakar den andra delen av de två projekten i då Vårdinge förutom själva odlingen även vill skapa mervärde för bygden runtomkring. Vi vill därför än mer utveckla Vårdinge till ett besöksmål där natur och friluftsliv kombineras med kunskaper kring professionell regenerativ grönsaksodling.

Alla kunskaper blir så mycket mer värda om de delas med sin omgivning

Folkbildning är Vårdinges ryggrad och grund. Det är utgångsläget för allt som sker inom skolans verksamhet och därmed även odlingen. Det skapas därför mötesplatser ute vid skolans odlingsmarker, bland annat bygger vi ett stort utekök som är tänkt att samla människor till event, föreläsningar och workshops. Allt sammanvävt med möjligheter för matlagning och servering. I samband med uteköket finns redan en stenugn avsedd för pizzabakning och en fantastisk äppelträdslund.

 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något

logotyper

Förberedelser

Odlingen

Trädgårdsfesten 2022