Södra Vårdinge grönsaksodling, besöksnäring och livsmedelsproduktion

Med stöd av EU finansiering driver Vårdinge Folkhögskola två större projekt på skolans mark. Södra Vårdinge Grönsaksodling är ett odlingsprojekt där cirka 1500 – 2000 kvm mark kultiverats av odlare och trädgårdsmästare Sarasvati Shrestha för grönsaksodling. Det andra projektet handlar om besöksnäring. Inom projektet har skolan byggt ett utekök inom besöksnäring för förädling och trevliga utomhusmåltider.

Odlingen

Förra året producerades drygt 2 ton grönsaker som efter skörd tillagades, serverades och förädlades i skolans kök som drivs av Svalins Spis. Köket serverar nästan 25.000 vegetariska luncher på ett år och hösten 2022 var det inte många grönsaker som inhandlades från externa odlare. 

Sedan våren 2022 har en ritning över odlingens infrastruktur arbetats fram över en yta på 4500 m2. Inom det området har det installerats el, vatten och ett bevattningssystem. Kring odlingsbäddarna på 2000 m2 finns gångvägar, sittplatser och vägar för tyngre fordon. Det har tillkommit en odlingstunnel på 115 m2, en arbetsbod, packhall, kalldrivbänkar, kompost och sköljutrymme. Runt hela anläggningen finns ett viltstängsel.

Befintliga diken runt om odlingen har genomgått en omfattande rensning och upprustning. Markförberedelser har skett i samarbete med Sörbro gård och ett fast system för odlingsbäddar har etablerats för att minimera jordbearbetning. År 2023 blir den andra säsongen i odlingen och utöver frilandsodlingen har det tillkommit en odlingstunnel för odling av bland annat tomat, gurka och bladgrönsaker. 

Inom odlingsprojektet har det tagits emot studiebesök och arrangerats nätverksverksträffar som samlat olika aktörer inom odling, mat/restaurang, konst/kultur och besöksnäring. Information om projektet har även spridits genom folkhögskolans öppna evenemang och på sociala medier. Under 2023 nominerades Leader-projektet till Södertälje kommuns hållbarhetspris samt EAEA, Grundtvig award och skapat synlighet i lokal media.

Uteköket

I projektet besöknäring ingår att bygga ett utekök. Ett samarbete mellan skolan och Svalins Spis AB med stöd av Leader Sörmland. Syftet är att skapa möjligheter för Vårdinge Bys verksamheter att umgås kring mat utomhus och vara plats för externa besökare samt att förädla skörden från odlingen.

Starten var våren 2021, då äppellunden utsågs till plats. Utbildningen Ekologisk odling trädgård och hantverk färdigställde en gigantisk pizzaugn i lera från Vårdinge By under temat “hållbart byggande” och utbildningen Trä och Form byggde en grindhuskonstruktion. Yttertaket lades sedan av lokala hantverkare.

Invigning skedde den 26 maj strax innan skolavslutningen i år och vi ser fram emot många fina stunder tillsammans och hoppas att det blir ett dragplåster för besöksnäringen.

Visionen

Vårt mål med odlingsprojektet är att skapa ett självförsörjande kretslopp där råvaror går från jord till bord och sedan tillbaka till jord. Att skapa lokala kretslopp är nödvändigt i tider då klimatförändringar och energiproduktion är några av mänsklighetens största problem att lösa. Ju färre mellanhänder och transportsträckor för råvaror desto bättre.

Vårdinge är en etablerad plats för folkbildning, denna kraft vill vi nyttja för att ställa om och förändra lokalt nära oss själva. Många människor rör sig genom skolans verksamheter vilka förhoppningsvis kan låta sig inspireras av att det går att skapa och upprätthålla lokala kretslopp. Här hakar den andra delen av de två projekten i då Vårdinge förutom själva odlingen även vill skapa mervärde för bygden runtomkring. Vi vill därför än mer utveckla Vårdinge till ett besöksmål där natur och friluftsliv kombineras med kunskaper kring professionell regenerativ grönsaksodling.

Alla kunskaper blir så mycket mer värda om de delas med sin omgivning

Folkbildning är Vårdinges ryggrad och grund. Det är utgångsläget för allt som sker inom skolans verksamhet och därmed även odlingen. Det skapas därför mötesplatser ute vid skolans odlingsmarker, där uteköket är en av mötesplatserna och som är tänkt att samla människor till event, föreläsningar och workshops. Allt sammanvävt med möjligheter för matlagning och servering och omgivet av en fantastisk äppelträdslund. 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

logotyper

Förberedelser

Odlingen 

Trädgårdsfesten 2022

Invigningen av uteköket