Södra Vårdinges grönsaksodling, besöksnäring och livsmedelsproduktion

Syftet är att skapa trädgårdsodlingar som ska kunna producera grönsaker. Målet är att alla de 20 000 luncher som årligen lagas i köket på Vårdinge ska lagas på grönsaker från odlingen.

Än är vi inte riktigt där, Men visst närmar vi oss

I praktiken innebär projektet att 2000 kvm fördelats på ett gäng odlingsbäddar och ett tunnelväxthus med möjlighet för uppvärmning Eftersom det är på Vårdinge Folkhögskolas jord som odlingen sker så är projektet nära sammanvävt med skolans kök och med vissa av skolans kurser och elevgrupper.

Matens Mamma kom projektet att kallas då det är ur jordens mylla allt gror

Ett annat mål med projektet är att skapa ett mervärde för bygden runtomkring.
Vi vill utveckla Vårdinge By till ett besöksmål där man kan kombinera natur och friluftsliv med kunskaper om professionell regenerativ grönsaksodling. Och med god mat. För det skapas en mötesplats ute vid odlingen där det finns ett utekök och en stenugn för pizzabakning.

 

Vi förändrar tillsammans

logotyper

Förberedelser

Odlingen

Trädgårdsfesten 2022