logotyper

Södra Vårdinge

Vårdinge folkhögskola har beviljats projektstöd för två projekt som heter Södra Vårdinge grönsaksodling och Södra Vårdinge besöksnäring och livsmedelsproduktion, för att utveckla sitt samarbete med Svalins spis, Sörbro gård, och Stiftelsen Vårdinge by.

Södra Vårdinge: grönsaksodling

Syftet är att skapa nya trädgårdsodlingar för grönsaksproduktion, som innebär anläggning av odlingsbäddar på 1500 m2, ett  tunnelväxthus med ett system för uppvärmning, bevattningssystem, inköp och montering av stängsel samt redskap för frilandsodling. Projektet kommer att samverka med folkhögskolans utbildningar och andra verksamma aktörer och boende i Vårdinge by. Målbilden är att skapa ett mervärde för bygden som även kan inspirera andra verksamheter till ökad livsmedelsförsörjning. Södra Vårdinge grönsaksodling är ett pilotprojekt som kan bli en modell för hur Folkhögskolor i Sverige kan hitta en samverkansmodeller mellan lokala aktörer och folkhögskola.

Södra Vårdinge: besöksnäring och livsmedelsproduktion

Syftet är att utveckla Vårdinge by till ett publikt kunskapsnav för regenerativt jordbruk. Utöver grönsaksodlingen ( se ovan) innebär projektet att anlägga en öppen mötesplats kombinerat med ett utekök för tillagning av enklare måltider. Samt att utveckla Vårdinge by till ett besöksmål där man kan kombinera natur och friluftsliv med kunskaper om professionell regenerativ grönsaksodling.

 

Visionen är att Vårdinge folkhögskola som en aktiv mötesplats kan inspirera till hållbara matsystem och uppmuntra fler aktörer till liknande samarbeten som bidrar till en större social, ekologisk och ekonomisk resiliens.