Vill du skaffa bin och lära dig mer om hur man sköter dem?

Det här är en biodlingsutbildning för dig som vill få kunskap om biskötsel med ekologiska metoder. Kursen är mycket grundläggande och vänder sig i första hand till dig som inte har någon tidigare erfarenhet av biodling.

Syfte

Målet med kursen är att deltagaren vid genomförd kurs teoretiskt ska känna till: Bins årsrytm, arbetsmetoder och tidpunkter då biodlaren bör vara vid bisamhället. Arbetssätt, utrustning och bisamhällets uppbyggnad. Bästa nektar- och pollenväxter samt deras blomningstid. Arbetsmetoder för att ta honungen från samhället och slungning. Hur man tar hand om honungen och har kännedom om andra biprodukter. Etik och skyldigheter som gäller vid biodling i Sverige.

Innehåll och upplägg

Utbildningen startar den 2 oktober 2023 och slutar den 5 maj 2024. Undervisningen bedrivs på distans via Google Classroom. Det kommer att vara två obligatoriska träffar, en dag vid uppstart av kurs och två dagar i maj. Studietakten är 25%.

Under utbildningen går läraren igenom själva bisamhället, vilka olika bin som finns och vilken utrustning du behöver för att starta upp. Du får också veta vad som gäller för biodling i Sverige, etik och skyldigheter. Biskötsel över året gås igenom och du får information om bisjukdomar, nektarflöde och pollinering. Till slut tar vi även upp honung, hur den ”skördas”, slungas och behandlas, samt information om andra biprodukter.” Målet med utbildningen är att deltagarna efter avslutad utbildning skall komma igång med biodling till sommaren 2024.

Kursinnehåll biskötsel:

 • Biskötsel i Sverige – vad behövs för att börja
 • Bisamhället
 • Binas biologi, biraser
 • Bikupor och utrustning
 • Biskötsel genom året vår, sommar, höst
 • Bisjukdomar
 • Nektarflöde och pollinering
 • Honung och andra produkter
 • Honung – slungning och behandling – skötsel av biredskap
 • Besök vid kursledarens bikupor och vid gynnsamt väder även öppning/visning av kuporna.

Förutsättningar

Du behöver inga förkunskaper, men en dator med internetuppkoppling och en kamera eller annan utrustning för digital dokumentering. Du behöver befinna dig i landet för att kunna delta i den här kursen

Utbildningsansvarig

Niklas Nyström

Lärare

Niklas Nyström driver sedan flera år tillbaka Lugnets Bigårdar som är ett litet biodlingsföretag som ligger i Mölnbo, Sörmland. Honungen från Lugnets Bigårdar är lokalbestämd, dvs att honungen kommer från kupor som finns på den ort som det står på etiketten. Produktionen är ekologisk och ansluten till KRAV.

Mailadress till utbildningsansvarig lärare: kontakt@vardinge.fhsk.se

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material och studieresor. Utbildningen kan ge rätt till studiemedel tillsammans med andra utbildningar där eleven kommer upp till minst 50% studietakt under studieperioden.

Obligatoriska helgträffar:

 • söndagen 8 oktober 2023
 • lördag 13-söndag 14 januari 2024
 • lördag 4 maj-söndag 5 maj 2024

Skolan tar ut en bekräftelseavgift och materialkostnad på 500 kr/läsår som betalas innan kursstart.

Sista ansökningsdag är den 11 augusti 2023.