Allmän kurs Ekologisk odling – Trädgård & Hantverk 1-3 år

Allmän kurs med inriktning Ekologisk odling är ett unikt och kreativt sätt att ta sig an gymnasiestudier för att skaffa sig grundläggande behörighet till Högskola/Universitet eller Yrkeshögskola. Praktiska, teoretiska och hantverkliga studier inom odling och trädgård, hantverk, omställning och trädgårdsdesign varvas med specifika och individuellt baserade studier av gymnasiegemensamma ämnen.

Antal läsår (1-3 år) som krävs på Allmän kurs för att nå grundläggande behörighet grundas på mängden av gymnasiegemensamma ämnen som du saknar sedan tidigare studier men också på din egen studieförmåga och dina förutsättningar samt antal läsår ifrån tidigare studier på gymnasial nivå. En individuell studieplanering upprättas för dig vid kursstart tillsammans med utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs där dina särskilda behov, intressen och bakgrund tas tillvara på. Du kan studera inriktningen Ekologisk odling -Trädgård & Hantverk under 1 läsår och sedan ges möjlighet att studera vid någon av skolans övriga utbildningar om du behöver läsa ytterligare år för att nå din grundläggande behörighet.

Specifika gymnasiegemensamma ämnen studerar du, i särskilda undervisningslokaler,  tillsammans med andra deltagare på skolan som läser Allmän kurs. Lärarledda lektioner blandas med temastudier, samtal och diskussioner, projektarbete, studiebesök och enskilda inlämningsuppgifter. Upplägget bygger på ett samarbete mellan Allmän kurs och inriktningen Ekologisk odling och är en blandning mellan undervisning i grupp och individuellt arbete, där pedagogerna hjälper dig att hitta ett lämpligt och individanpassat sätt att ta dig an studierna.

På folkhögskola utdelas inga betyg och inga poäng; Du kan alltså inte läsa upp dina gymnasiebetyg på en allmän kurs, utan du studerar de gymnasiegemensamma ämnen som saknas sedan tidigare eller som du har icke godkänt i. Ett behörighetsintyg med ett studieomdöme erhålls efter avslutad allmän kurs som som berättar att du nu har grundläggande behörighet och därmed kan studera vidare på Högskola/Universitet eller Yrkeshögskola.

Undervisning ges i följande gymnasiegemensamma ämnen:

  • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
  • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 
  • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, b eller c
  • Matematik 2a, b eller c
  • Religionskunskap 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Historia 1a1

Om du har någon fysisk eller psykisk funktionsvariation som gör att dina studier behöver anpassas efter dina behov, kontakta skolan i god tid för att rådgöra om åtgärder.

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar materialavgift för inriktningen Ekologisk odling – Trädgård & Hantverk och inget extra för undervisningen i de gymnasiegemensamma ämnena.

Utbildningen är behörighetsgivande och berättigar till studiemedel från CSN.

 

Information om inriktningen Ekologisk odling – Trädgård & Hantverk.

Information om grundläggande behörighet.

Information om studieomdöme och behörighetsintyg.

Ansök här

Utbildningsansvarig

Malin Brandt Björklund är utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs. Malin har en fil.mag i biologi med inriktning på naturresurshushållning samt ekotoxikologi och är utbildad Folkhögskolelärare vid Linköpings universitet.

 

Lärare 

Pablo Romero Padilla (tjänstledig) har sedan 2011 varit lärare på Allmän kurs. Pablo är utbildad bio-geovetare och är utbildad Folkhögskolelärare vid Linköpings universitet. På Vårdinge undervisar han bl.a. i matematik och engelska. Utöver det håller Pablo klasser i yoga på skolan.

Malin Grumstedt är keramiker och hantverkspedagog samt ämneslärare i kurserna i svenska och är utbildad Folkhögskolelärare vid Linköpings universitet.

 

Åsa Reinhammar är utbildad ämneslärare i kemi och biologi och har en magisterexamen i toxikologi. 

Kristina Svensson Pettersson är utbildad folkhögskollärare och ämneslärare i engelska och samhällskunskap. 

Torun Vikingsson och Karin Olsson är utbildningsansvariga för profilutbildningen Ekologisk odling.

Mailadress till utbildningsansvarig lärare: kontakt@vardinge.fhsk.se

Övrigt

Utbildningen startar den 22 februari 2021.

Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material och studieresor. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Läs en artikel om utbildningen här