Bild på person som målar i naturen

Allmän kurs distans Eko-vegetariskt kök

Allmän kurs med inriktning Eko-vegetariskt (lakto/ovo-vegetariskt och helvegetariskt) kök är en utbildning för dig som behöver läsa in gymnasiegemensamma ämnen för att uppnå grundläggande behörighet till Högskola/Universitet och Yrkeshögskola. Halva kurstiden studerar du eko-vegetariskt kök i teori och praktik medan den andra halvan ägnas åt behörighetsgivande ämnen.

Hur funkar det?

Du studerar hemifrån och kommunicerar med lärare och dina studiekamrater via dator. Du behöver ha god datorvana. Vi använder oss av Google Classroom som kommunikationsverktyg. Du studerar på heltid och mängden ämnen du saknar från gymnasiet avgör hur många terminer du behöver studera. Detta avgörs och bestäms genom samtal med läraren vid kursstart. Varje vecka har vi flera veckomöten där vi pratar om veckans uppgifter.

Möjlighet att välja en veckas kökspraktik på Vårdinge finns för dig som vill prova på arbete i storkök.

Gymnasiegemensamma ämnen:

 • Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Matematik 2a, b eller c
 • Historia 1b
 • Samhällskunskap 1b
 • Naturkunskap 1b
 • Naturkunskap 2
 • Religion 1

EKOVEGETARISKT KÖK

Inriktningen ekovegetariskt kök omfattar ungefär halva kursen och passar dig som vill utforska ditt intresse för mathantverkets och måltidens möjligheter. Genom sin bredd kan utbildningen passa både dig som vill stå för en hållbar matlagning i din vardag och dig som redan arbetar med mat och vill fördjupa dina kunskaper inom det ekologiska, vegetariska köket i praktik och teori. Utbildningen kan också passa dig som söker underlag för vidare studier, entreprenörskap eller annat engagemang för framtidens mat. Tillsammans undersöker vi hela livsmedelskedjan, från myllan, via förädlingsprocesserna till gemenskapen runt matbordet.

Innehåll och upplägg

Syftet för den Eko-vegetariska delkursen är att undersöka och utforska allt som hör köket till och vår tids viktiga omställning till ekologisk och mer växtbaserad mat, samt att vara en del av denna omställning. Ett annat viktigt syfte är knutet till utbildningens bredd. Läsårets teman kan liknas vid ett smörgåsbord av olika områden med fokus på framtidens matlagning och måltidens gemenskap.

Utbildningens praktiska del har sin bas i matlagning efter säsong. Kalla rätter, fermenteringar, bakning, festmat, vinterns robusta rätter, smaker, förädling av ogräs och vilda växter är exempel på innehållet i köksuppgifterna under året. Praktik varvas med teori där du får inblick i områden som ekologiskt jordbruk, matfoto, aktuell debatt, matens historia, rummet som aspekt av måltiden, relationsmat, certifieringar, grundläggande näringslära, globala sammanhang med mera.

Varje vecka får du praktik- och teoriuppgifter som lämnas ut och skickas in via Google Classroom. Matlagningsuppgifterna är planerade för att kunna ingå i din egen matbudget, ibland som en hel måltid. Du lagar maten hemma i ditt eget kök och uppgifterna redovisas som sidor i en kokbok. Två helgträffar på Vårdinge folkhögskola är inplanerade som upptakt till terminerna, också dessa är obligatoriska och en förutsättning för den kommande terminens studier.

För vårterminen har du möjlighet att välja en veckas storkökspraktik på Vårdinge folkhögskola eller fördjupning genom ett specialprojekt inom ett valfritt område. Specialprojektet kan vara praktiskt och/eller teoretiskt och löper under hela vårterminen.

Förutsättningar

Utbildningen bygger på ditt aktiva deltagande och bidrag till det gemensamma. Helttidsstudierna på distans kräver ett stort mått av självdisciplin, förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Du behöver kunna avsätta tid för heltidsstudier, med matlagningen inräknad. Du behöver närvara och delta ostört vid de fasta mötestiderna varje vecka och de båda obligatoriska, fysiska helgträffarna. Du måste också ha tillgång till ett hemmakök med standardutrustning, dator med stabil uppkoppling och möjlighet att bifoga foton till uppgifterna. Du behöver kunna läsa facklitteratur, förstå instruktioner och kommunicera i skrift.

Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev, där du berättar om dig själv, ditt intresse för mat och varför du vill gå kursen.

EFTER AVSLUTAD UTBILDNING

 • Godkänd kurs ger grundläggande behörighet för högskolestudier.
 • Har du goda kunskaper inom det eko-vegetariska köket.
 • Har du lärt dig om matens historia, hållbarhet och globala sammanhang.
 • Har du fått en insikt i framtidens matlagning.
 • Har du fått förståelse för måltidens gemenskap.

Information om grundläggande behörighet.

Information om studieomdöme och behörighetsintyg.

Utbildningsansvarig lärare

Müfit Kiper

Ämneslärare i svenska, engelska, historia och religionskunskap.

Lärare

Malin Brandt Björklund har en fil.mag i biologi med inriktning på naturresurshushållning samt ekotoxikologi och har studerat på folkhögskollärarprogrammet på Linköpings universitet.

Åsa Reinhammar är utbildad ämneslärare i kemi och biologi och har en magisterexamen i toxikologi.  

Maria Sundfeldt Svalin, ämneslärare Eko-vegetariskt kök.

Hans Svalin, ämneslärare Ekovegetariskt kök.

Viktiga tider och datum:

Fysisk träff på skolan 10 – 12 januari 2024 

Övrigt

Undervisningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material och omkostnader kring helgträffar.

Försäkringsavgift: 500 kr betalas då du blivit antagen. Kostnaden täcker en olycksfallsförsäkring som gäller för dig under skolåret. Avgiften betalas ej tillbaka.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.