Ekologisk odling – Trädgård och Hantverk riktar sig till dig som under ett år vill utbilda dig inom ekologisk odling, trädgårdsrelaterade hantverk, konst och rörelse

Vi vänder oss till dig som är intresserad av ekologisk odling, vill lära dig om trädgård med ett helhetsperspektiv och är intresserad av att arbeta tillsammans med andra. Du vill vara med och skapa vår framtid genom ett hållbart sätt att leva, odla och bygga och bli en kreativ resurs i en värld som behöver ditt engagemang.

Kursen är en möjlighet att bygga upp en bas för framtida studier inom yrket eller genom projekt inom odling och trädgård, omställning, trädgårdsdesign.

Delkurserna i utbildningen Trädgård och Hantverk är upplagda i perioder som följer årsloppet och odlingssäsongen. Vi börjar perioderna med en grundlig teoretisk genomgång av ämnet. Detta sker genom föreläsningar, samtal och grupparbeten. Den nödvändiga teoretiska kunskapen går därefter över i ett praktiskt övande den s.k. ”handens kunskap”. Genom det praktiska arbetet lär du snabbare känna materialet och den teoretiska kunskapen kan förankras på ett djupare plan.

På utbildningen Trädgård och hantverk kommer du att arbeta i grupp under större delen av året. Trädgården sköts av dig som kursdeltagare med stöd och handledning av oss lärare på linjen. Det mesta av studierna och det praktiska arbetet är gemensamt och kräver god samarbetsförmåga och stort engagemang. Du behöver kunna ta egna initiativ och ha förmåga att avsluta påbörjade projekt och vilja ta ansvar. Vi arbetar löpande med grupprocesser för att skapa ett bra arbetsklimat.

Kursinnehåll:

Grönsaksodling och växtföljd – Utbildningens koncentration ligger i själva odlandet. Vi gestaltar gemensamt en köksträdgård med allt vad det innebär: från planering och fröbeställningar, sådd och plantering till skötsel, skörd och kompostering. Tillsammans ansvarar vi för odlingens skötsel och underhåll under hela odlingssäsongen.

Kreativa odlingslotter – I odlingslotterna gestaltar vi konstnärligt en ettårig odling med både blommor och ätbart efter ett tema.  Här jobbar vi i mindre grupper som ansvarar för odlingen samt skötseln av denna under hela odlingssäsongen.

Praktik – Praktikperioderna i trädgården upptar en stor del av odlingssäsongen och görs i folkhögskolans egen trädgård. Trädgårdsutbildningen har en grönsaksodling, odlingslotter, en örtagård, en blomsterodling, växthus och frukt och bärodlingar. På området finns också möjlighet att praktisera i flera perenna planteringar och rabatter.

Örttemaveckor – På temaveckorna får du möjlighet att träffa olika gästlärare, kunniga inom sitt specialområde. I trädgården finns en örtträdgård där vi kan samla odlade örter. Du kommer även få delta i växtvandringar där vi fördjupar oss i användandet av ätbara växter i det vilda.

Trädgårdsgestaltning – Utbildningen anlägger en perenn trädgård med sten, spaljéer och planteringar.

Grundläggande ekologi – Under ekologikursen fördjupar vi oss i växternas uppbyggnad, deras fascinerande egenskaper och symbioser. Vilka roller som växter spelar i ekosystemen. Vi kommer också titta närmare på jorden vi odlar i.

Förändringsarbete kopplat till odling och trädgård – Delkursen ger en inblick i hur trädgård och odling kan användas hälsofrämjande och i sociala projekt. Vad trädgård och odling spelar för roll i förändringsarbetet och hur vi praktiskt kan gå tillväga för att möjliggöra fler initiativ. Vi besöker under året någon eller några aktuella aktiva trädgårdar. Du ges även tid att undersöka vad som händer glokalt och/eller utforska och börja förverkliga egna idéer och projekt.

Botanik och växtstudier – Med teckningsblock och penna gör vi studier av vilda växter och genom den kreativa botaniken lär du känna växternas namn och uppbyggnad.

Växtkännedom – Du får en grundläggande kunskap och om perenna växter, buskar och träd. Du ritar och planerar perenna planteringar.

Beskärning av träd och buskar – I vår fruktträdgård fortsätter vi vården av träden. Du får även ympa egna fruktträd samt lära dig beskärning av buskar och rosor.

Trädgårdens hantverk – Du får prova på olika hantverk som har trädgårdstema: pil och korgflätning, arbete med mosaik, betong och färskvirkesslöjd.

Förädlingsvecka  Vi tillvaratar örter och kryddor från odlingen, mjölksyrar och förädlar våra egna grönsaker från årets köksträdgård.

Hållbart byggande – Du kommer lära dig om bl.a. lera som byggmaterial och tillsammans med dina kurskamrater göra ett gemensamt arbete kring detta och åka på intressanta studiebesök i trakten.

Permakultur och skogsträdgård – Introduktion i permakultur och skogsträdgård och praktiskt övande i trädgården. Vi fortsätter etableringen av vår perenna ätbara trädgård.

Höstgrävning och kompostering – I oktober förbereder vi inför vintern. Vi skördar, gräver, plöjer och lägger komposter.

Arbete med häst i skog och mark – Du får prova på skogsarbete, harvning och plöjning med häst.

Det levande – Introduktion till växtvärlden under våren.

Biodling – Under några dagar lär du känna grunderna i biodling.

Naturens formspråk – Konstnärligt övande under hösten.

Rörelse – På Trädgård och Hantverksutbildningen får du som ett regelbundet återkommande inslag arbeta med rörelse på olika sätt. Med dans, rörelse och kroppsnärvaro som redskap arbetar du med ditt inre och yttre rum. Under året på Trädgård och Hantverk löper rörelselektionen som en möjlighet att skapa närvaro och kontakt med dig själv och med gruppen. Du behöver ingen förkunskap, undervisningen utgår ifrån nuet, vem du är och hur gruppen är.

Studiebesök under året  Vi gör studiebesök i parker och trädgårdar i närområdet. Vi åker till lokala odlare som tex Skilleby Trädgård, Under tallarna, Uppmälby gård, Virbela ateljé  och Trädgårdsparken Kulturcentrum i Järna.

Allmän kurs

Du kan även välja att gå Allmän kurs med Trädgård och Hantverk som inriktning. Då läser du in de gymnasiegemensamma ämnen som behövs för grundläggande behörighet. Mer information finns på allmän kurs 

Utbildningsansvariga

Torun Vikingsson (praktik i odlingen, grönsaksodling och växtföljd, mosaik, växtkännedom, permakultur/skogsträdgård, trädbeskärning, gräva-röja-plöja-vecka)

Karin Olsson (växtkännedom, praktik i odlingen, rosbeskärning, formgivning av odlingslotterna, trädgårdsgestaltning)

Gästlärare 2018

 • Ulf Henningsson – Hållbart byggande
 • Brigid Lefevre – Matlagning, förädling
 • Rickard Svanström – Naturens formspråk
 • Mette Handler – Färskvirkesslöjd
 • Bernt Andersson – Arbete med häst i skog och mark
 • Lars Kjellenberg – Kreativ botanik
 • Thomas Lüthi – Människans möte med det levande
 • Stella Högberg – Levande örtkunskap
 • Emilia Rekestad – Ätbara växter i det vilda
 • Claes Lööw – botanik, vedartade växter, trädbeskärning

Rörelselärare: Pernilla Kindgren Thörn utbildad eurytmist, dans och rörelseterapeut.

  Övrigt

  Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material och studieresor. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

  Några exempel på utbildningar som kursdeltagarna söker vidare till efter avslutad utbildning: Trädgårdsmästarutbildningen på YH i Enköping, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk i Mariestad, Göteborgs universitet, SLU, Trödgårdsmästarprogrammet Gävle högskola, Trädgårdsskötsel Skillebyholm YH.