Husmor/internatansvarig

Bodil Ejdeskog Husmor/Internatansvarig

Internansvarig

Håller kontinuerliga husmöten. Ingår i Deltagarstödsteamet.