Tomas Berg

SYV

Tomas Berg finns tillgänglig för inbokade möten minst 2 ggr/termin.

Utbildningsansvariga ansvarar för studievägledning för profilämnena.