Ekologisk odling distans – en ettårig fortsättningskurs för dig som har tidigare erfarenhet inom ekologisk odling samt har tillgång till en trädgård/odlingslott under hela odlingssäsongen

Ett tillfälle för dig som vill förverkliga dina egna odlingsprojekt och fördjupa dig i odlandets konst enligt de ekologiska principerna, med stöd och handledning av utbildningsansvarig från utbildningen Trädgård och Hantverk, via internet och via litteraturstudier.
Utbildningen kan vara en möjlighet för dig som har ett sådant livspussel eller andra omständigheter som gör det svårt att vara på plats fysiskt på skolan.

Du behöver kunna arbeta självständigt med studieuppgifterna, ta egna beslut samt ha förmågan att avsluta påbörjade projekt inom kursen. Utbildningsansvarig handleder dig med en arbetsplan samt med uppgifter under veckans studier.
Dagliga möten sker virtuellt i Google classroom med utbildningsansvarig och övriga kurskamrater. Där redovisar du hur arbetet förflutit och ställer frågor till utbildningsansvarig. Ett ”fikarum” för trädgårdsrelaterade samtal och småprat kommer upprättas i en sluten grupp på Facebook. Utöver praktiska uppgifter kommer det att förekomma teoretiska skrivuppgifter där du tar hjälp av litteraturlista som tillhandahålls av kursledaren. Skrivuppgifterna genomförs lämpligast i Google docs.

Utbildningen är avgiftsfri förutom en bekräftelseavgift/materialkostnad på 500 kr per läsår som betalas innan kursstart. Övriga kostnader för material, redskap och eventuella resor bekostas helt av kursdeltagaren själv. Utbildningen är en 40 veckors heltidsutbildning. Kursen kommer ha en fysisk träff under året. Datum för denna träff meddelas vid kursstart.

Kursen kräver att kursdeltagaren har tillgång till:

Odlingsmark
Trädgårdsredskap
Dator med internetuppkoppling
Kamera eller annan utrustning för digital dokumentering
Litteratur enligt lista från kursledare

Ansökningsvillkor

För att kunna delta i kursen skall kursdeltagaren ha tidigare erfarenhet inom ekologisk odling motsvarande en ettårig grundutbildning inom ämnet. Kursdeltagaren skall till exempel ha grundläggande kunskap i:
Ekologisk grönsaksodling och växtföljd.
Plantuppdragning, sådd, utplantering och skötsel av grönsaker.
Perenna planteringar, skötsel och underhåll.
Beskärning av träd och buskar. Kompostering.

Kursplan

Kursen sträcker sig över 40 veckor enligt nedan:
Schema Ekologisk odling distans 2019
v. 8 Uppstart presentation av gruppen och de egna odlingstankarna.
v. 9 Introduktion Grönsaker.
v. 10 Grönsaksodling, hur fungerar en växtföljd? – teoretiskt
v. 11 Planering av vårens odlingar. Uppmätning av odlingsbäddar.
v. 12 Planering av vårens odlingar, att göra en ritning och så-plan.
v. 13 Detaljplanering, beräkning av fröer
v. 14 Förberedelse för sådd- praktiskt
v. 15 Sådd – praktiskt och teoretiskt
v. 16 Påsklov
v. 17 Sjukdomar och skadedjur, att känna igen och förebygga (ledigt måndag)
v. 18 Iordningställande av odlingsbäddar. Metoder och variationer – praktik
v. 19 Direktsådd på friland – praktik i odlingarna
v. 20 Direktsådd på friland – praktik i odlingarna
v. 21 Utplantering- praktik i odlingarna
v. 22 Utplantering- praktik i odlingarna
v. 23 Försommarens örter
v. 24 Försommarens örter praktiskt och teoretiskt
v. 25 Skötsel av odlingarna – praktik
v. 26 Skötsel av odlingarna –  praktik
v. 27- 30 Sommaruppehåll
v. 31 Redovisning av sommarpraktiken. Frågor och funderingar.
v. 32 Trädbeskärning teoretiskt och praktiskt
v. 33 Trädbeskärning teoretiskt och praktiskt
v. 34 Skörd, lagring och fröer- praktiskt
v. 35 Skörd, lagring och fröer- teoretiskt
v. 36 Gestaltning av trädgårdsrummet – Teoretiskt
v. 37 Permakultur, vad är det?
v. 38 Permakultur och skogsträdgård, fördjupning
v. 39 Beskärning av buskar
v. 40 Plantering av lökväxter
v. 41 Växtkännedom, planera med perenna växter – teoretisk
v. 42 Växtkännedom, träd och buskar – teoretisk
v. 43 Höststäda i trädgården – praktiskt
v. 44 Höstlov
v. 45 Kompostering- praktiskt och teoretiskt
V. 46 Kompostering- praktiskt och teoretiskt
v. 47 Planering framåt, min trädgård- teoretiskt
v. 48 Planering framåt, min trädgård- teoretiskt
v. 49 Slutdokumentation och sammanställning av odlingsåret
v. 50 Slutdokumentation och sammanställning av odlingsåret
v. 51 Avslutning och redovisning

Ansök här!

Utbildningsansvarig

Torun Vikingsson

Övrigt

Utbildningen startar den 24 februari 2020.

Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Skolan tar ut en anmälningsavgift/materialkostnad på 500 kr/läsår som betalas innan kursstart.