Allmän kurs – Distans riktar sig till dig som vill plugga in grundläggande behörighet

 

Vad får du lära dig?

Allmän kurs på distans riktar sig till dig som saknar fullständigt slutbetyg från gymnasiet och har ett sådant livspussel eller andra omständigheter som gör det svårt att vara på plats fysiskt på skolan. Du saknar således ett eller flera av de gymnasiegemensamma ämnena för att erhålla högskolebehörighet och har ett stort behov av att studera på distans. Godkänd kurs ger grundläggande behörighet för högskolestudier.

Gymnasiegemensamma ämnen

 • Svenska 1
 • Svenska 2
 • Svenska 3
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Matematik 2a, b eller c
 • Historia 1a1 
 • Historia 1b
 • Samhällskunskap 1b
 • Naturkunskap 1b
 • Religion 1

Du studerar hemifrån och kommunicerar med lärare och med dina studiekamrater via dator. Vi använder oss av Google classroom for Educations som kommunikationsverktyg.

Du studerar på heltid och mängden ämnen du saknar ifrån gymnasiet avgör hur många terminer du behöver studera. Detta avgörs och bestäms genom samtal med läraren vid kursstart. Kursen kräver väldigt god självdisciplin och du har goda möjligheter att påverka kursens innehåll, där diskussion och reflektion står i centrum.

Undervisningen på Distans – Allmän kurs innehåller studiemotiverande kurser, tvärvetenskapliga och ämnesöverskridande teman och med hållbar utveckling som en röd tråd genom kursens olika moment och teman.

Krav för antagning:

 • Du ska fylla minst 18 år det år kursen börjar.
 • Du ska ha fullföljt grundskolan men ej slutfört gymnasiet d.v.s. saknar grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier.
 • Du ska ha skickat in ansökan i tid samt betygskopior tillsammans med ett personligt brev där du beskriver ditt behov av distansstudier och den grundläggande behörigheten.
 • Du behöver vara datakunnig och ha stor datavana bakom dig för att kunna installera och hantera nya mjukvaruprogram som kursen kräver, utan teknisk support.
 • Du behöver även ha daglig tillgång till internet och en dator med webbkamera och inbyggd mikrofon, alternativt headset.
 • Du behöver ha god självdisciplin för att kunna tillgodogöra dig utbildningen som till största delen baseras på självstudier.
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen då utbildningen bygger på skriftliga instruktioner och uppgifter och inte muntliga sådana.

Urvalskriterier:

Om det är fler sökande till kursen än vad som finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som har störst behov att skaffa sig grundläggande behörighet specifikt via distansstudier. Antagningsurvalet är baserat på antal saknade ämnen i gymnasiebetyg, samt konkreta behov av behörigheter och av distansstudier.

Detta förväntas du uppnå

Kursdeltagaren förväntas ha uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier efter avslutad godkänd kurs. Du har stärkt din självkänsla, skaffat dig studievana och vet hur just du kan göra för att lyckas med dina framtida studier och för att utvecklas som person. Du har putsat upp dina gymnasiekunskaper eller fyllt ut det som saknades.

Kursen är en behörighetsgivande kurs.

Information om grundläggande behörighet.

Information om studieomdöme och behörighetsintyg.

Ansök här!

Utbildningsansvarig lärare

Malin Brandt Björklund är utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs distans. Malin har en fil.mag i biologi med inriktning på naturresurshushållning samt ekotoxikologi och har studerat på folkhögskollärarprogrammet på Linköpings universitet.

Lärare

Müfit Kiper har jobbat som svenska- och engelskalärare på gymnasiet.

Åsa Reinhammar är utbildad ämneslärare i kemi och biologi och har en magisterexamen i toxikologi. 

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material. Extra kostnader kan tillkomma i samband med undervisningen. 

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Skolan tar ut en anmälningsavgift/materialkostnad på 500 kr/läsår som betalas innan kursstart.