WALDORFBARNSKÖTARUTBILDNING med start HÖSTEN 2021

Denna utbildning vänder sig till DIG som vill bli WALDORFBARNSKÖTARE. Du förväntas arbeta i barngrupp under utbildningen.

Att arbeta med barn i livets första formande år är en spännande, inspirerande och utmanande uppgift. Waldorfpedagogiken arbetar utifrån en holistisk syn på människan och världen, där alla olika livsområden samverkar i en helhet.

Utbildningen ger goda kunskaper i barnets utveckling under de sju första åren och ditt pedagogiska arbete som förebild i barngruppen. Vi kommer att öva muntligt berättande och eurytmi, en rörelsekonst, sång och musik, trä- och textilhantverk. Vi fördjupar oss i omsorg och lek, alla våra sinnen och social gemenskapsbildning, matlagning och odling, färg, material och rumsgestaltning.

Under de två utbildningsåren har du fyra intensiva studieveckor per år. En vecka per månad i september, i november, i februari och i april/maj. Undervisningen är lärarledd med mycket praktiskt övande. Under kursveckorna studerar du och bor tillsammans med dina kurskamrater på Kulturcentrum i Ytterjärna.

Mellan de gemensamma kursveckorna får du löpande studieuppgifter på distans via Google classroom. Studieuppgifterna vill inspirera till övande och iakttagande, reflektion och mod att pröva dig själv i barngruppen. God förmåga i svenska språket förutsätts.

Utbildningen är kostnadsfri, avgift för boende, mat och material tillkommer. Utbildningen startar hösten 2021, anmälan senast 17 april 2021
Välkommen med din ansökan till utbildningen via vår hemsida
www.vardingefhsk.se Kontakta vid frågor:

Åsa Molin, administratör: kontakt@vardingefhsk.se
Geseke Lundgren, utbildningsansvarig: geseke.lundgren@vardingefhsk.se Kristina Tucinska, utbildningsansvarig: kristina.tucinska@vardingefhsk.se