Vårdinge folkhögskola startar, i samarbete med Svalins Spis AB (skolans kök) och med ekonomiskt  stöd av Leader Sörmland, den 1 januari 2022 ett tvåårigt ekologiskt odlingsprojekt, med målsättning  att göra skolan självförsörjande på grönsaker.  

Vi söker trädgårdsmästare, 1 heltidstjänst eller 2 halvtidstjänster, som med stor entusiasm,  erfarenhet, kunskap, kraft och ett brinnande intresse för hållbar odling vill vara med och genomföra  visionen om ett Vårdinge, självförsörjande på grönsaker. Pedagogiskt intresse är ett plus då tankar  finns att projektet efter två år kan bli en del av skolans utbildningar. 

På Vårdinge folkhögskola finns ett väl etablerat odlingssammanhang med trädgårdsutbildningen,  som med stort söktryck, har sin utgångspunkt i jordförståelse, regenerativ och recilient odling. 

Mark till 2000 m2 odlingsbäddar förbereds under hösten 2021 för att möjliggöra projektet.  Odlingstunnel/växthus på 120–150 m2 beräknas vara på plats 1 mars 2022. 

Skörden ska levereras till skolans kök som drivs av Svalins Spis AB och dagligen serverar 140  portioner vegetarisk lunch till Vårdinge Bys olika verksamheter. 

Lön efter överenskommelse. Tjänsten beräknas tillsättas 5/1 2022. Sista ansökningsdag 15/11 2021 Intresseanmälan skickas till: odling@vardingefhsk.se 

Kontaktperson: 

Hans Svalin 

Lärare Ekovegetariskt kök,  

Kökschef Svalins Spis AB 

0703-724135