Vårdinge By Folkhögskolas Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy 2017–2019

 

Vi som arbetar på Vårdinge By Folkhögskola anser att alkohol och droger är helt oförenliga med en bra och kreativ studiemiljö. Folkhögskolan och internatet ska vara helt fritt från alkohol och droger. Detta beslut är grundat i en solidaritet med kursdeltagare som har anhöriga med alkohol-/drogproblem eller själva haft alkohol-/drogproblem och som valt vår skola för att slippa konfronteras med eller lockas av alkohol/droger.Nyttjande, innehav samt försäljning av droger är förbjudet enligt lag.

 

I folkhögskolans närområde finns boende och daglig verksamhet enligt LSS för vuxna människor i behov av stöd och service. För dessa personer är det viktigt med en trygg och alkohol-/drogfri miljö.

 

Innan kursdeltagarna börjar på Vårdinge By Folkhögskola skriver de på ett avtal, som innebär att de förbinder sig att inte använda eller sälja alkohol/droger eller komma till skolan påverkade av alkohol/droger under skoltid eller på internatet under pågående skolår.

Vid misstanke om överträdelse av avtalet kallas berörd kursdeltagare till samtal med representanter från kollegiet samt vid behov till omgående provtagning. Vid samtalet får kursdeltagaren berätta vad som hänt och varför.

 

Vid överträdelse av avtalet får kursdeltagaren alternativet att påvisa nykterhet/drogfrihet (till exempel genom provtagning under resterande läsår). Kursdeltagaren får på så sätt en möjlighet att gå kvar på skolan. Uppföljningssamtal bokas in.

 

Eftersom ingen kursdeltagare får vara på skolan eller på internatet drog- eller alkoholpåverkad så behöver kursdeltagaren därför åka iväg från skolan samma dag och vara ifrån skolan en vecka.

 

Om kursdeltagaren vägrar att påvisa nykterhet/drogfrihet blir konsekvensen att denne omedelbart får avsluta sin kurs samt blir uppsagd från sitt boende på internatet.

 

Kollegiet på Vårdinge By Folkhögskola 23 augusti 2017