Trädgård

.Den nionde september är det dags för trädgårdslinjens årliga Öppet hus och trädgårdsfest. Det kommer att bjudas på visningar av trädgården och årets odlingslotter. Dagen avslutas med en öppen föreläsning av Lena Israelsson. Besökare har under Trädgårdsfesten möjlighet att få information om det pågående Leaderprojektet Södra Vårdinge Grönsaksodling, besöksnäring och livsmedelsproduktion och besöka de spännande odlingarna. 

 

15.00 – 16.00 Öppet hus hos Trädgård och hantverk.

Trädgårdsvandring, information om kursen, tilltugg. Fröbyte för besökare.

16.00 – 17.30 Föreläsning med Lena Israelsson. Kostnad 50 kr. Det finns ett begränsat antal platser. Förbokas och betalas genom att mejla skolans kontaktadress. kontakt@vardinge.fhsk.se