Den åttonde oktober var det 25 år sedan vår skola startade. Detta firades med en jubileumslunch med hela skolans deltagare och personal, övriga verksamheter här på platsen och  inbjudna gäster.  Det hölls tal och och bjöds på sång av en av skolans första deltagare.

Här är talet till Vårdinge folkhögskolas 25års-lunch av Ivar Heckscher:

Vad har gjort att det gått så bra?

Det är ju lättare att lära av misslyckanden än av framgång, ändå vill jag försöka påpeka några framgångsmöjligheter;

Först kanske ramen: Folkbildningsregelverket ger frihet; Ingen annan än de direkt inblandade bestämmer vad som ska ske i kurserna på folkhögskolor. Detta är enastående i Sverige. Alla andra skattebetalda utbildningsinstitut har myndighetsreglerade kursplaner

Och sen:

1. Gemensam idé  gemensamma idéer; 

 Ömsesidig respekt, vi är jämlikar på vägen, skapar forskande, forskar skapande  TILLSAMMANS. Inte så mycket lärare och elever, mer människomöten från olika åldrar och livserfarenheter

 Insikten att arbete med händer och sinnen är en kunskapsväg som ger nödvändiga erfarenheter och insikter som vi behöver för att kunna leva på ett bra sätt med varandra här i världen

Men också: känslan av och för och respekt för att en människa är mer än det som syns och hörs, mer än det som kan mätas och vägas

Aningen av att vi alla innehåller en hittills rätt outforskad dimension ut över tid och rum

 2. En annan bidragande orsak, tror jag, till att det nu är som det är, är att vi som arbetar här, vi har glädje av att hålla på med det vi håller på med vare sig det är praktiskt eller teoretiskt kunskapande. De som driver kurser gör det av hjärtats lust och Ni som söker Er till kurserna gör det ur egen vilja. Vi är här inte ur yttre tvång, mer ur biografisk nödvändighet. Det hör till våra liv.

3. Ett ytterligare inslag: Nya medarbetare kommer inte till Vårdinge fhsk för att de är som vi som redan är här, utan för att de vill driva sina projekt: om det gäller matlagning, odling eller annan skapande forskningsverksamhet. Det ger att vi som personligheter och biografier kan vara  väldigt olika men ändå vilja arbeta tillsammans. Detsamma gäller självklart även Er kursdeltagare

 4. En sista sak som kanske inte är lika uppenbar men som jag tror är väl så väsentlig: Vårdinge fhsk samlar inte i ladorna som man säger, utan får vi något över så ger vi bort det: är vi väldigt glada över arbetsresultaten framåt våren gör vi en utställning. Har vi plötsligt en slant över hjälper vi hyresvärden att förbättra platsen eller skapar vi möjlighet för en ny kurs eller sänder en slant till ett skolprojekt i Kenya. Allt i stor tacksamhet för att vi får göra det vi gör tillsammans

Den tacksamheten är nog det allra viktigaste!