Sekretess

Sekretess på Vårdinge By folkhögskola gäller följande områden:

Elevvård

Den särskilda elevvården på skolan utförs av skolsköterska och samtalsstöd, de omfattas av den strängare graden av sekretess vilket betyder att det inte får råda tvivel om att utlämnandet av uppgifter inte skadar den eller de som skyddet gäller.
Den allmänna elevvården utförs av lärare, administrativ personal, husmor, vaktmästare eller personer med särskilt uppdrag inom skolan, där får utlämnade om uppgifter inte leda till men för eleven.
Disciplinära åtgärder och avskiljande från vidare studier
Utredningar och samtal i disciplinära ärenden eller ärenden i samband med att elev avskiljs kan sekretessbeläggas.
Beslutshandlingen är offentlig.

Studerandes och nära anhörigs identitet, adress, personnummer vid särskild anledning

Särskild anledning syftar till att skydda elevs identitet vid situationer där den som känner sig hotad kan göra troligt att han eller hon är förföljd. Detta kan ske genom att t.ex hänvisa till akt- eller journaluppgifter från socialtjänst, sjukvård eller dom.

Kollegiet 2017-08-20