Skolans åtgärder kring Coronaviruset Covid -19 utgår utifrån följande myndigheters information och rekommendationer om åtgärder: Folkhälsomyndigheten, Skolverket, Folkbildningsrådet, CSN. Skolan har gått ut med information till deltagare och medarbetare på skolan om hur de ska förhålla sig. 

Skolan följer Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning som är att det finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal på skolan. Skolan följer varje dag de rekommendationer som ges ifrån ovan nämnda myndigheter och är medvetna om att rekommendationerna kan ändras snabbt.  

Den som känner sig  sjuk med symtom som feber och hosta eller andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk som är vanliga symptom för coronaviruset skall försöka låta bli att träffa andra människor och inte komma till jobbet eller till skolan. Det gäller även den som bara känner sig lite sjuk. 

Den som bor på internatet och får dessa symptom skall helst, om det går, inte vara kvar på skolans internat utan stanna hemma eller hos anhöriga .

Skolan har nya rutiner kring hantering av mat och städning av lokaler. Möten med fler än 20 personer inblandade undviks.

Om det mot all förmodan skulle bli ett fall av coronavirus här på skolan kontaktas smittskyddsmyndigheten och skolan följer då deras rekommendationer.

Skolan följer dagligen utvecklingen.