Grundläggande behörighet

Så här får du grundläggande behörig på folkhögskola

Du ska uppfylla både ett omfattningskrav och ett innehållskrav för att bli grundläggande behörig till högskolan.

• Omfattningskrav: En sammanlagd fullgjord studietid på tre år på heltid på gymnasienivå, varav minst ett år på Allmän kurs på folkhögskola.

• Innehållskrav: Kunskaper motsvarande godkänd nivå i Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1a, b eller c, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1 och Historia 1a1.

 

Utöver dessa kan ofta fler och högre kurser erbjudas, vilka varierar dock från folkhögskola till folkhögskola.