Fantasin till makten – textilworkshop hos Konst & Hantverk under Öppet hus.

Fantasin till makten är ett nytt gemensamhetsverk från Gerillaslöjdsfestivalen, där de bjuder in att tillsammans skapa en matta av garnbollar. Varje garnboll står för en önskning till Sveriges politiker.

 

Kom till Konst & Hantverks lokaler och skapa din egen garnboll och skriv en medföljande önskan till våra politiker. Dessa kommer sedan att skickas till Gerillaslöjdsfestivalen och bli en del av mattan.
Mattan, tillsammans med alla önskningar, rullas sedan ut i stadsrummet för att ge plats åt medmänsklighet, solidaritet och jämställdhet.

Gerillaslöjdsfestivalen är ett kreativt nätverk och ibland en samlingsplats för att manifestera åsikter genom hantverket. Senast kläddes 48 meter broräcke i Borås med rutor gjorda av utövare från hela landet.

Läs mer här om Gerilla slöjdsfestivalen.