Allmän kurs Trä och form

Allmän kurs med inriktning Trä och Form är ett unikt och kreativt sätt att ta sig an gymnasiestudier för att skaffa sig grundläggande behörighet till Högskola/Universitet eller Yrkeshögskola. Praktiska, teoretiska och hantverkliga studier inom slöjd, form och möbelsnickeri* varvas med studier av gymnasiegemensamma ämnen.

Antal läsår (1–3 år) som krävs på Allmän kurs för att nå grundläggande behörighet grundas på mängden av gymnasiegemensamma ämnen som du saknar sedan tidigare studier samt på antal läsår på gymnasial nivå**. En individuell studieplanering upprättas för dig vid kursstart tillsammans med utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs. Studieplaneringen tar hänsyn till dina särskilda behov och förutsättningar såväl som dina erfarenheter och förkunskaper och studiernas längd påverkas också av din egen studieförmåga. Du studerar de gymnasiegemensamma ämnena, i särskilda undervisningslokaler, tillsammans med andra deltagare på skolan som också studerar Allmän kurs med andra inriktningar.

Innehåll och Upplägg

Folkhögskolan är en egen och unik skolform som baseras på frivillighet och frihet vilket samtidigt innebär stort personligt ansvar. Du är själv med och påverkar din utbildning och hela skolformen bygger på ett aktivt deltagande från dig som deltagare. Samtalet och dialogen mellan dig som deltagare, gruppen och lärarna är en av grundpelarna i folkhögskolans grundidé och pedagogik och det sociala samspelet ger en bra grund för lärande och nyfikenhet. Lärarledda lektioner och enskilda uppgifter i de gymnasiegemensamma ämnena blandas med temastudier, projektarbete, föreläsningar, studiebesök och förberedelser inför högre studier som t.ex. övning inför högskoleprovet och handledning i studieteknik. Under läsåret har du också tillgång till enskilda samtal med skolans studie- och yrkesvägledare.

På folkhögskola utdelas inga betyg och inga poäng***. Du kan alltså inte läsa upp dina gymnasiebetyg på Allmän kurs, utan du studerar de gymnasiegemensamma ämnen som saknas sedan tidigare eller som du har icke godkänt i. Du får ett behörighetsintyg med ett studieomdöme efter godkänd avslutad Allmän kurs som berättar att du nu har erhållit grundläggande behörighet och därmed kan studera vidare på Högskola/Universitet eller Yrkeshögskola.

Undervisning ges i följande gymnasiegemensamma ämnen:

  • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
  • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 
  • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3
  • Engelska 5 
  • Engelska 6
  • Matematik 1a, b eller c
  • Religionskunskap 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Historia 1a1

Om du har någon fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som gör att dina studier behöver anpassas efter dina behov; kontakta skolan i god tid för att rådgöra om åtgärder. Utbildningen är kostnadsfri men du betalar en materialavgift. Utbildningen är behörighetsgivande och berättigar till studiemedel från CSN.

Du som har fått fått godkänt på kursen efter första studieåret kan erbjudas möjlighet, för att nå din grundläggande behörighet, att fortsätta studera vid inriktningen Trähantverk eller vid någon av skolans övriga inriktningar för Allmän kurs.

* Information om inriktningen Trä och form

**Information om grundläggande behörighet

***Information om studieomdöme och behörighetsintyg

Ansök här

Utbildningsansvarig

Malin Brandt Björklund är utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs. Malin har en fil.mag i biologi med inriktning på naturresurshushållning samt ekotoxikologi och är utbildad Folkhögskolelärare vid Linköpings universitet.

Lärare

Pablo Romero Padilla (tjänstledig) har sedan 2011 varit lärare på Allmän kurs. Pablo är utbildad bio-geovetare  och är utbildad Folkhögskolelärare vid Linköpings universitet. På Vårdinge undervisar han bl.a. i matematik och engelska. Utöver det håller Pablo klasser i yoga på skolan.

Malin Grumstedt är keramiker och hantverkspedagog samt ämneslärare i kurserna i svenska och är utbildad Folkhögskolelärare vid Linköpings universitet.

Åsa Reinhammar är utbildad ämneslärare i kemi och biologi och har en magisterexamen i toxikologi.

Kristina Svensson Pettersson är utbildad folkhögskollärare och ämneslärare i engelska och samhällskunskap.

Herbert Sailer och Mats Alden är utbildningsansvariga på profilutbildningen Trä och Form.

Mailadress till utbildningsansvarig lärare: kontakt@vardinge.fhsk.se

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material och studieresor. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.