Allmän kurs med profil

Saknar du av någon anledning grundläggande behörighet från gymnasiet?

Här kan du studera allmän kurs, få din grundläggande behörighet till högskolan samtidigt som du studerar konst, trädgård, keramik eller trä, allt efter vad du själv väljer för inriktning. Du läser gymnasiegemensamma ämnen ungerfär 50 % av studietiden. De inriktningar du kan välja är: Konst & Hantverk, Trähantverk, Måleri och Skulptur, Keramik, Trädgård & Hantverk och Ekovegetariskt kök. Du läser inriktningarna ungefär 50 % av studietiden i skolans ateljéer eller verkstäder och går då i samma klass som de deltagare som studerar inriktningen på heltid.

Halva studietiden ges undervisning i följande gymnasiegemensamma ämnen:

  • Svenska 1, 2 och 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, b eller c
  • Matematik 2a, b eller c
  • Religionskunskap 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Historia 1a1

bildrad två allmän kurs

Vår allmänna kurs är ett unikt tillfälle för dig att få ägna dig åt både teoretiska och kreativa studier.

Lärarledda lektioner blandas med temastudier, samtal och diskussioner, studiebesök och enskilda inlämningsuppgifter. Upplägget är en blandning mellan undervisning i grupp och individuellt arbete, där pedagogerna hjälper dig att hitta ett lämpligt sätt att ta dig an studierna.

Att läsa på allmän kurs med valbar inriktning ställer en del krav på dig som deltagare. Du får vara beredd på att undervisningen på profildelen du väljer bara ges under halva studietiden. Resterande studietid tillbringar du på Allmän kurs. Du får din gymnasiekompetens på ett unikt och kreativt sätt.

Efter utbildningen har du högskolebehörighet och har samtidigt fördjupat dina kunskaper inom ett eller flera hantverk/konstarter. Utbildningen kräver en del självstudier utöver den schemalagda undervisningen, och då finns pedagogerna på allmän kurs som stöd via nätet.

Du blir kallad till intervju och då får du tala med läraren till den inriktning du valt och vid intervjutillfället får du mer information om Allmän kurs. Om du söker till Trädgård & Hantverk bör du veta att deras läsår pågår från februari till december medan övriga kurser studerar från september till juni.

Extra stöd och anpassning av studiesituationen:

Om du har någon fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som gör att dina studier eller vistelse i övrigt på skolan behöver anpassas efter dina behov, kontakta skolan i god tid för att rådgöra om åtgärder.
Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar materialavgift på den kursinriktning du valt samt för eventuella studiebesök. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

malin och pablo

Malin Brandt Björklund är utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs. Malin har en fil.mag i biologi med inriktning på naturresurshushållning och ekotoxikologi och hennes hjärtefrågor är hållbar utveckling, permakultur och ekologi.

Pablo Romero Padilla har sedan 2011 varit ämneslärare på Allmän kurs. Pablo är utbildad bio-geovetare och har läst folkhögskollärarlinjen på Linköpings universitet. På Vårdinge undervisar han bl.a. i matematik och engelska. Utöver det håller Pablo klasser i yoga och dans på skolan.

Malin Grumstedt är ämneslärare i Svenskakurserna.

Mailadress till utbildningsansvarig lärare: kontakt@vardinge.fhsk.se

 

 

Taste the waste

Några röster från elever:

”Det funkade inte alls för mig på gymnasiet, detta upplägget passar mig mycket bättre”

”Äntligen har jag börjat finna arbetsmetoder som fungerar för mig”

”Ni har en röd tråd genom kursen och kopplar historia och fakta till nutid och diskuterar alternativ och lösningar istället för att enbart lära ut fakta”

”Man får chansen att drömma och diskutera om ett annat typ av samhälle”

”Taste the waste projektet (kursdeltagarna samlade ihop överbliven mat ifrån bygden och samarbetade med soppkök i Stockholm/Södertälje) till exempel är fantastiskt, att göra något i praktiken, inte bara läsa in saker”

”Kursen har ett högre syfte än att bara läsa kärnämnen; kursen bidrar till en förståelse att vi alla är viktiga individer som besitter unika intressen och egenskaper”