Förra veckan kom en lärare och en grupp studenter från Kungliga tekniska högskolan för att lära sig om hur vi arbetar med odling, mathantverk och hållbarhet på Vårdinge by folkhögskola. De ville komma hit eftersom de menar att skolan är en positiv förebild inom området. De var även nyfikna på att höra mer om vad Vårdinge by folkhögskola ser som eventuella utmaningar och höra om tankar inför framtiden omkring arbetet med hållbar utveckling. Kursen de går handlar om att utforska nya hållbara sätt att leva och har temat odling och matproduktion. Under dagen fick de en guidad rundtur av rektor där de fick besöka utbildningarna Ekovegetariskt kök och Ekologisk odling trädgård och hantverk.