Länge leve kläderna

Stor miljövinst när kläder byts och används länge

 

Lördagen den 30 mars är det dags att byta kläder. Då arrangerar Naturskyddsföreningen Sveriges största klädbytardag för tionde året i rad. Klädbytardagen anordnas över hela landet.

I år hoppas Naturskyddsföreningen på nya rekord. Även i Norge, Danmark och på Island ordnas
klädbytardagar.

Klädbyte ren miljövinst
3 av 5 svenskar tycker att de äger för mycket kläder. Men fulla garderober till trots köper svenskarna
varje år cirka 14 kilo nya kläder och textilier. Miljön drabbas samtidigt hårt genom att det går åt
mycket vatten, kemikalier och energi både vid odlingen av bomullen och när tyget tillverkas. För att
producera tyg till ett par vanliga jeans går det till åt ca 6 000 liter vatten. Genom att öka livslängden
från 2,2 år – som är genomsnitt för ett plagg – med 9 månader, minskar klimatpåverkan med 27
procent och vattenanvändningen med 33 procent. Att byta kläder med andra är ett av flera sätt att
låta kläderna leva länge. Laga, ändra och skänka till insamling är andra miljösmarta tips.
Klädbytardagen har erhållit Avfall Sveriges utmärkelse ”Miljönär-vänlig”.

Förra året bytte 44 000 plagg ägare på Sveriges största klädbytardag. Det motsvarar en
resursbesparing av 33 ton kemikalier, 304 ton koldioxid och 43 000 kubikmeter vatten, förutsatt att
de bytta plaggen ersatte nyproducerade plagg.

Läs mer här: Naturskyddsföreningen

På Vårdinge by folkhögskola sker klädbytardagen under vårt öppet hus i Allmän kurs lokaler mellan kl 11-15.

Illustratör Erica Jacobson