EKOVEGETARISKT KÖK 

Utbildningen Eko-vegetariskt* kök riktar sig till dig som vill utforska ditt intresse för matlagningens och måltidens möjligheter. Genom sin bredd kan utbildningen passa både dig som söker en ingång till framtida arbete med mat och dig som vill fördjupa dina kunskaper inom det ekologiska, vegetariska köket. Utbildningen kan också passa dig som söker underlag för vidare studier, entreprenörskap eller annat engagemang för framtidens mat. Tillsammans undersöker vi hela livsmedelskedjan, från myllan, via förädlingsprocesserna till gemenskapen runt matbordet och tillbaka igen.

Upplägg och innehåll

Eko-vegetariskt kök har sin bas i storköket på folkhögskolan och matlagning efter säsong. De praktiska studierna bedrivs till stor del inom ramen för lunchserveringen på Vårdinge. Detta utgör storkökskursen, som börjar med introduktion i storkökets alla funktioner och avslutas med varje deltagares måltidsprojekt. Under läsåret genomför köksklassen också tillsammans projekt med evenemang och måltider av olika slag, som det helvegetariska julbordet, mingelmat, bufféer och utematlagning. Med början i skördetiden och allt som då ska tas tillvara ingår fermenteringar, tillverkning av tempeh, tofu, förädling av ogräs och vilda växter, surdegsbakning med mera.

Studiebesök är viktiga inslag. Intill och nära folkhögskolan finns gott om ekologiska jordbruk, mathantverkare och spännande livsmedels-aktörer av olika slag som du kommer i kontakt med under läsåret.

*lakto/ovo-vegetariskt och helvegetariskt

Praktiken varvas med teman och teoretiska områden som historiska perspektiv, omställning för framtiden, globala frågor, matfoto, entreprenörskap, relationsmat, rummet som aspekt av måltiden med mera. Vissa moment genomförs som internetbaserade kurser och litteraturstudier ingår. En del av undervisningen sker tillsammans med skolans distansutbildning i eko-vegetariskt kök, med möten både online och på plats på folkhögskolan.

Under vårterminen får du fördjupa dig praktiskt och/eller teoretiskt genom ett eget specialprojekt som utmynnar i en redovisning i slutet av läsåret.

Syften

Utbildningen syftar till att undersöka och utforska allt som hör köket till och vår tids viktiga omställning till ekologisk och mer växtbaserad mat, samt att vara en del av denna omställning. Ett annat viktigt syfte är knutet till utbildningens bredd. Läsårets teman kan liknas vid ett smörgåsbord av olika områden med fokus på framtidens matlagning och måltidens gemenskap.

Förutsättningar 

Utbildningen bygger på din aktiva delaktighet och bidrag till det gemensamma. Du behöver kunna samarbeta, ta egna initiativ och kunna arbeta självständigt under eget ansvar.

Eko-vegetariskt kök vid Vårdinge folkhögskola omfattar heltidsstudier. Vid några tillfällen är studierna förlagda till kvällar och enstaka helgdagar. Vana vid datorer, internet och litteraturstudier krävs. Skrivande och fotograferande ingår.

Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev, där du berättar om dig själv, ditt intresse för mat och varför du vill gå kursen.

Allmän kurs

Du har också möjlighet att gå Allmän kurs med Eko-vegetariskt kök som profil. Då läser du förutom kursen Eko-vegetariskt kök in de gymnasiegemensamma ämnen som behövs för grundläggande behörighet. Mer information finns på allmän kurs. 

Utbildningsansvariga

Maria Svalin Sundfeldt, kulturpedagog som drivit familjerestaurang i många år

Hans Svalin, kock och företagare med stor erfarenhet av växtbaserad matlagning

Övrigt

Undervisningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Den här utbildningen finns även som ekovegetariskt kök distans på halvtid och som allmän kurs distans ekovegetariskt kök.

Ekovegetariskt kök har ingen antagning till ht -22.