EKO-VEGETARISKT KÖK – MED FOKUS PÅ MATLAGNING OCH MÅLTID

Heltid

Heltidsutbildningen Eko-vegetariskt* kök distans riktar sig till dig som vill utforska ditt intresse för matlagningens och måltidens möjligheter i praktik och teori. Genom sin bredd kan utbildningen passa både dig som söker en ingång till framtida arbete med mat och dig som vill fördjupa dina kunskaper inom det ekologiska, vegetariska köket. Utbildningen kan också passa dig som söker underlag för vidare studier, entreprenörskap eller annat engagemang för framtidens mat. Tillsammans utforskar vi matens kretslopp – från myllan, via förädlingsprocesserna till gemenskapen runt matbordet och tillbaka igen.

utbildningens UPPLÄGG

Varje vecka får du praktik- och teoriuppgifter som lämnas ut och skickas in via Google classroom. Matlagningsuppgifterna är till stor del planerade för att kunna ingå i din egen veckomatsedel och matbudget. Du förädlar och lagar maten hemma i ditt eget kök och uppgifterna redovisas som sidor i en kokbok. Teoriuppgifternas material bearbetar du i skriven text. 

Vid fasta tider – inom kontorstid – varje vecka träffar du kurskamrater och lärare vid obligatoriska möten, två av dessa på Zoom/online, längre möten där veckouppgifterna fördjupas och utvecklas. Ett tredje obligatoriskt veckomöte genomförs som skrivchatt i Google classroom. 

Under vårterminen genomför du som en del av utbildningen ett eget specialprojekt inom ett valfritt område. Specialprojektet kan vara praktiskt och/eller teoretiskt och redovisas online i maj. 

I samband med den obligatoriska helgträffen i januari ingår handledd praktik i storköket på Vårdinge.

utbildningens INNEHÅLL

Utbildningen har sin bas i matlagning efter säsong. Förädling, fermenteringar, kalla rätter, bakning, festmat, vinterns robusta rätter, smaker, matlagning med ogräs och vilda växter är exempel på innehållet i köksuppgifterna under året. Praktik varvas med teori där du får fördjupa dig i områden som ekologiskt jordbruk, matfoto, råvarukunskap, aktuell debatt, vegetarianismens historia, rummet som aspekt av måltiden, relationsmat, certifieringar, grundläggande näringslära, livsmedelshygien, globala sammanhang med mera. Vi utforskar tillsammans möjligheter till vidare studier, arbete, entreprenörskap och engagemang för framtidens mat.

utbildningens SYFTEN

Utbildningen syftar till att undersöka och utforska allt som hör köket till och vår tids viktiga omställning till ekologisk och mer vegetabilisk mat, samt att vara en del av denna omställning. Läsårets teman kan liknas vid ett smörgåsbord av olika områden med fokus på framtidens matlagning och måltidens gemenskap. Kunskapssökande som förhållningssätt, samarbete och nätverk är viktiga ledord.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Utbildningen bygger på ditt aktiva deltagande och bidrag till det gemensamma. Studierna på distans kräver ett stort mått av självdisciplin, förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Du behöver närvara vid de fasta mötestiderna varje vecka och under de obligatoriska helgträffarna. Du behöver kunna avsätta tid motsvarande heltid för studierna, med matlagningen inräknad. 

Du behöver ha tillgång till ett hemmakök med standardutrustning, dator med stabil uppkoppling och möjlighet att bifoga foton till uppgifterna. Du behöver kunna läsa facklitteratur, förstå instruktioner och kommunicera i skrift. Du behöver också ha tillräckliga datakunskaper för distansstudier, som till exempel att ladda ner program, delta i videomöten, chattar, infoga bilder och arbeta med text i Google dokument. 

Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev, där du berättar om dig själv, ditt intresse för mat och varför du vill gå kursen.

*lakto/ovo-vegetariskt och helvegetariskt

Utbildningen ges även på halvtid.

 

Ansök här

Utbildningsansvarig

Maria Svalin Sundfeldt är kulturpedagog  som drivit restaurang i många år.

OBLIGATORISKA HELGTRÄFFAR

  • Den 24 september, online via Zoom. 
  • Den 27 – 28 januari, på plats på Vårdinge. 

 

ÖVRIGT

Undervisningen är kostnadsfri. 

Skolan tar ut en administrativ avgift på 500 kr/läsår som inte betalas tillbaka vid avhopp.

Därutöver tillkommer kostnader för studiematerial, kurslitteratur, omkostnader kring helgträff och storkökspraktik på Vårdinge. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.