EKO-VEGETARISKT KÖK – MED FOKUS PÅ MATLAGNING OCH MÅLTID

Heltid

Heltidsutbildningen Eko-vegetariskt* kök distans riktar sig till dig som vill utforska ditt intresse för matlagningens och måltidens möjligheter i praktik och teori. Genom sin bredd kan utbildningen passa både dig som söker en ingång till framtida arbete med mat och dig som vill fördjupa dina kunskaper inom det ekologiska, vegetariska köket. Utbildningen kan också passa dig som söker underlag för vidare studier, entreprenörskap eller annat engagemang för framtidens mat. Tillsammans utforskar vi matens kretslopp – från myllan, via förädlingsprocesserna till gemenskapen runt matbordet och tillbaka igen.

utbildningens UPPLÄGG

Varje vecka får du praktik- och teoriuppgifter som lämnas ut och skickas in via Google classroom. Köksuppgifterna är till stor del planerade för att kunna ingå i din egen veckomatsedel och matbudget. Du förädlar och lagar maten hemma i ditt eget kök och uppgifterna redovisas som sidor i en kokbok. Teoriuppgifternas material bearbetar du i skriven text. 

Vid fasta tider – inom kontorstid – varje vecka träffar du kurskamrater och lärare online vid obligatoriska videoträffar där veckouppgifterna fördjupas och utvecklas (se schema här intill).

Obligatoriska träffar på Vårdinge genomförs som uppstart till både höst- och vårtermin (se datum här intill). 

Under vårterminen genomför du som en del av utbildningen ett eget fördjupningsprojekt inom ett valfritt område. Fördjupningsprojektet kan vara praktiskt och/eller teoretiskt och redovisas online i maj. 

utbildningens INNEHÅLL

Utbildningen har sin bas i matlagning efter säsong. Förädling, fermenteringar, kalla rätter, bakning, festmat, vinterns robusta rätter, smaker, matlagning med ogräs och vilda växter är exempel på innehållet i köksuppgifterna under året. Parallellt bekantar du dig med teoretiska områden som matens, jordbrukets, kökets historia, hållbarhetsfrågor, globala sammanhang med mera. Du får inblickar i områden som matfoto, rummet som aspekt av måltiden, relationsmat, certifieringar, grundläggande näringslära, livsmedelshygien. Vi utforskar tillsammans möjligheter till vidare engagemang för framtidens mat.

utbildningens SYFTEN

Utbildningen syftar till att undersöka och utforska allt som hör köket till och vår tids viktiga omställning till ekologisk och mer vegetabilisk mat, samt att vara en del av denna omställning. Läsårets teman kan liknas vid ett smörgåsbord av olika områden med fokus på framtidens matlagning och måltidens gemenskap. Kunskapssökande som förhållningssätt, samarbete och nätverk är viktiga ledord.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Utbildningen bygger på ditt aktiva deltagande och bidrag till det gemensamma. Studierna på distans kräver ett stort mått av självdisciplin, förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Du behöver närvara vid de fasta mötestiderna inom kontorstid varje vecka. Du behöver också närvara under de obligatoriska helgträffarna. Du behöver kunna avsätta tid motsvarande heltid för studierna, med matlagningen inräknad. 

Du behöver ha tillgång till ett hemmakök med standardutrustning, dator med stabil uppkoppling och möjlighet att bifoga foton till uppgifterna. Du behöver kunna läsa facklitteratur, förstå instruktioner och kommunicera i skrift. Du behöver också ha tillräckliga datakunskaper för distansstudier, som till exempel att ladda ner program, delta i videomöten, chattar, infoga bilder och arbeta med text i Google dokument. 

Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev, där du berättar om dig själv, ditt intresse för mat och varför du vill gå kursen.

*lakto/ovo-vegetariskt och helvegetariskt

Utbildningen ges även på halvtid.

 

Ansök här

Utbildningsansvarig

Maria Svalin Sundfeldt är kulturpedagog  som drivit restaurang i många år.

Viktiga tider och datum 2022/2023:

Kurstid

21/8 – 31/5

Obligatoriska träffar på Vårdinge:

Må 21/8 – ons 23/8 

To 11/1 – sö 14/1

Schema för obligatoriska online-lektioner:

Må 9 – 12

Ti 9 – 12

Ons 13 – 16

ÖVRIGT

Undervisningen är kostnadsfri. 

Skolan tar ut en administrativ avgift på 500 kr/läsår som inte betalas tillbaka vid avhopp.

Därutöver tillkommer kostnader för studiematerial, kurslitteratur, omkostnader kring helgträff och storkökspraktik på Vårdinge. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.