Barnskötare med inriktning Waldorfförskola

Tvåårig distansutbildning på halvtid för dig som är intresserad av att arbeta med barn.

Att arbeta med barn då de nyfiket upptäcker sig själva och världen i livets första formande år är en spännande, inspirerande och utmanande uppgift. Waldorfpedagogiken arbetar utifrån en holistisk syn på människan och världen, där alla olika livsområden samverkar i en helhet. Hållbarhetstankar ligger till grund för alla delar av utbildningen, såväl när det gäller innehåll och material som miljö och utformning.                                                                               

Kursinnehåll

Utbildningen ger en god grund för ditt pedagogiska arbete som förebild i barngrupp och ger god kunskap om barnets utveckling under de sju första åren. Omsorg och lek, sinnenas betydelse och social gemenskapsbildning, matlagning och odling är några teman. Rika inslag av konstnärligt och hantverkligt övande löper som en röd tråd genom åren, exempelvis muntligt berättande och rörelse (eurytmi), sång och musik, trä- och textilhantverk.

Undervisningen är lärarledd med mycket praktiskt övande . Den äger rum på Kulturcentrum i Ytterjärna.  Under de två utbildningsåren har du fyra studieveckor per år i september, november, februari och april/maj. Då bor du tillsammans med dina kurskamrater på området. Mellan de gemensamma kursveckorna får du löpande uppgifter som vill inspirera till övande och iakttagande, reflektion och mod att pröva dig själv i barngruppen. Som hjälp för ett kontinuerligt utbyte använder vi internetplattformen Google-classroom. Du får en noggrann introduktion till detta verktyg under första kursveckan , du förväntas delta i utbytet och lämna in uppgifter i detta forum. God förmåga i det svenska språket förutsätts. Godkänd närvaro under kursveckorna och godkända uppgifter ger ett studieintyg efter avslutad utbildning. Du förväntas arbeta på en förskola under utbildningen.                                                                                                                                                                                                                                                    

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning har du en god grund för att kunna arbeta som barnskötare på en fristående förskola.

Övrigt

Kontakt personer för utbildningen:

Kristina Tucinska kristina.tucinska@vardingefhsk.se

Geseke Lundgren geseke.lundgren@vardingefhsk.se

Nästa antagning sker vårterminen 2019.