Trähantverk - utbildning i slöjd och möbelsnickeri

bildrad ett ett

Trähantverk, utbildningen för dig som vill lära känna naturmaterialet trä

Vad får du lära dig?

I grunden för undervisningen ligger slöjden, att enkelt tillverka det man behöver av ett träd. Som en sked, en pall, en skål. Under första året får du grundläggande kunskaper om trä som material och hur man bereder det med handverktyg som kniv, yxa och tjäckel direkt i nyfällda träd. Så småningom, under hösten, får du lära dig hantera snickerimaskiner och bearbetning i torrt virke. Då varvar vi det praktiska med teori till exempel om hur trä beter sig vid torkning.

Du får lära känna de olika träslagen, ek, ask, alm, fura, björk, deras egenheter och användningsområden. Genom formövningar lär du dig att fördjupa dig i funktion och uttryck.

Du får också kunskap om ytbehandling, teckning och målning, ritteknik, sammansättningar i träkonstruktioner. I utbildningen uppmärksammas även hur vårt kulturarv påverkar och inspirerar oss, till exempel genom studiebesök. Utbildningen vill också öka din förståelsen för träets värde, och respekten för skogen och miljön.

Trähantverk Vårdinge

Under årskurs två kan du välja inriktning och fördjupa dig i egna projekt t.ex i möbelsnickeri och möbeldesign. Skåp, skrivbord, matsalsbord, stolar med mera.

Trähantverks gemensamma skapande rum är en brusande, slamrande, experimenterande, problemlösande verkstad för möbler, slöjd, idéer och infall. Det gäller att i din egen takt hitta arbetsglädjen och drivkraften. I början får du uppgifter som ska ge dig ett hantverkskunnande och att fritt prova dig fram i formgivningen. Målet är att du ska kunna jobba självständigt från idé till tillverkning.

På utbildningen i trähantverk läggs stor vikt vid att alla tillsammans tar ansvar för att verkstaden fungerar bra och hjälps åt och lär sig allt från maskinservice och städning till förbättringar av den gemensamma arbetsmiljön. Du har tillgång till verkstaden även på kvällar och helger.

rad ett trä

Exempel på kursinnehåll

 • Tälja med kniv, yxa och bandkniv till exempel skedar, krympburkar med mera.
 • Färskvirkespall.
 • Hugga tråg.
 • Såga, hyvla och sinka ihop askar.
 • Ytbehandling.
 • Maskinkunskap.
 • Svarvning.
 • Skåptillverkning.
 • Sittredskap som stolar.
 • Möbelsnickeri.
 • Form och funktionsövningar.
 • Intarsia.
 • Studiebesök.

Vad händer sen?

Under två år på Trähantverk får du en god grund och bra baskunskaper i materialet trä. Detta ger dig möjlighet att söka vidare till mer specifika utbildningar inom träyrket som möbelsnickare, inredningssnickare, konsthantverkare, slöjdare, möbelrenoverare, byggnadsvårdare, instrumentmakare. Du har också kunskaper för att starta en egen verkstad.

I år har kursdeltagare från Trähantverksutbildningen även gått vidare till scenografi/attributmakarutbildning, timmermanslärling på Hantverkslärling, skulpturlinjen på Göteborgs konstskola, byggnadsvårdutbildning och Grebbestads möbelhantverksutbildning.

Utbildningen på trähantverkskursen är kostnadsfri, men du betalar materialavgift och studieresa.

Du kan även välja att gå Allmän kurs med Trähantverk som inriktning. Då läser du in de gymnasiegemensamma ämnen som behövs för grundläggande behörighet. Mer information finns på allmän kurs.

» Till ansökan.

Utbildningsansvariga

annie och herbert

Annie Jonasson (vikarie) och Herbert Sailer

Gästlärare 2016-2017

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material och studieresor. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

De utbildningar som kursdeltagarna på Trähantverk söker vidare till är till exempel Capellagårdens möbelsnickeri, Möbeldesign och möbelkonservering på Carl Malmstens Furniture studies.

Till ansökan

Till bildgalleri

Bildgalleri - Trähantverk