Allmän kurs - Distans

nytt allmän distans

Allmän kurs på distans riktar sig till dig som saknar fullständigt slutbetyg från gymnasiet och har ett sådant livspussel eller andra omständigheter som gör det svårt att vara på plats fysiskt på skolan. Du saknar således ett eller flera av de gymnasiegemensamma ämnena för att erhålla högskolebehörighet och har ett stort behov av att studera på distans. Godkänd kurs ger grundläggande behörighet för högskolestudier.

Gymnasiegemensamma ämnen

 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Matematik 2a, b eller c
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Historia 1a1

Du studerar hemifrån och kommunicerar med lärare och övriga deltagare via dator. Kursen använder Google for Educations som kommunikationsverktyg och virtuellt klassrum. Utbildningen innefattar heltidsstudier och mängden gymnasiegemensamma ämnen som saknas avgör hur många terminer du behöver studera. Detta fastställs vid samtal med utbildningsansvarig lärare vid kursstart.

Utbildningen kräver god självdisciplin och du som deltagare har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och form. Dialog som pedagogisk metod genomsyrar undervisningen och reflektion och diskussion står i centrum. Utbildningen innehåller studiemotiverande inslag, tvärvetenskapliga och ämnesöverskridande teman där hållbar utveckling står som grund och löper som en röd tråd oavsett ämne.

Krav för antagning

 • Du ska fylla minst 18 år det år kursen börjar.
 • Du ska ha fullföljt grundskolan men ej slutfört gymnasiet d.v.s. saknar grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier.
 • Du ska ha skickat in ansökan i tid samt betygskopior tillsammans med ett personligt brev där du beskriver ditt behov av distansstudier och den grundläggande behörigheten.
 • Du behöver vara datakunnig och ha stor datavana bakom dig för att kunna installera och hantera nya mjukvaruprogram som kursen kräver, utan teknisk support.
 • Du behöver även ha daglig tillgång till internet och en dator med webbkamera och inbyggd mikrofon, alternativt headset.
 • Du behöver ha god självdisciplin för att kunna tillgodogöra dig utbildningen som till största delen baseras på självstudier.
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen då utbildningen bygger på skriftliga instruktioner och uppgifter och inte muntliga sådana.

Kursen ger inte Svenska som andraspråk.

Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än vad som finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som har störst behov att skaffa sig grundläggande behörighet specifikt via distansstudier. Antagningsurvalet är baserat på antal saknade ämnen i gymnasiebetyg, samt konkreta behov av behörigheter och av distansstudier.

Kostnader

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri, men att studera på folkhögskola kan ändå medföra vissa materiella kostnader. Skolan tar ut en anmälningsavgift/materialkostnad på 500 kr/läsår som betalas innan kursstart.

Detta förväntas du uppnå

Kursdeltagaren förväntas ha uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier efter avslutad godkänd kurs. Du har stäkt dina gymnasiegemensamma ämnen eller fyllt ut det som saknades. Du har stärkt din självkänsla, skaffat dig studievana och vet hur just du kan göra för att lyckas med dina framtida studier och för att utvecklas som person. Du har skaffat dig fler verktyg för att kunna påverka din egen livssituation och känner dig mer engagerad i att delta i samhällsutvecklingen i stort.

Kursen är en behörighetsgivande kurs.

Längd: 1-3 år (40 v per år)

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

» Till ansökan.

Utbildningsansvarig:

Malin Brandt Björklund har en fil.mag i biologi med inriktning på naturresurshushållning och ekotoxikologi och hennes hjärtefrågor är hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och ekologi. Studerar just nu folkhögskollärarutbildningen på Linköpings universitet på halvfart.

Malin Brandt Björklund mail:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ämneslärare:

Pablo Romero Padilla är utbildad bio-geovetare och har läst folkhögskollärarlinjen på Linköpings universitet.