Allmän kurs distans med inriktning Eko-vegetariskt kök

ekovegetariskt kök

Se filmen om utbildningen här.

På distanskursen Allmän kurs med inriktning Eko-vegetariskt* kök kan du bana väg för högre studier samtidigt som du får lära dig ekologisk, vegetarisk matlagning. Vår allmänna kurs är ett unikt tillfälle för dig att få ägna dig åt både teoretiska och praktiska studier. Kursen riktar sig till dig som saknar fullständigt slutbetyg från gymnasiet och som saknar ett eller flera gymnasiegemensamma* ämnen för att få grundläggande behörighet för högskolestudier.

Inriktningen ekovegetariskt kök omfattar ungefär halva kursen. Där får du lära dig mer om växtbaserad matlagning med ekologiska råvaror samtidigt som du fördjupar dig teoretiskt inom det ekovegetariska fältet med utgångspunkt i ett historiskt perspektiv, aktuell debatt, aspekter av måltiden, att kommunicera hållbarhet med mera.

Kursen passar dig som vill stå för en hållbar matlagning i din vardag liksom dig som arbetar inom storkök eller restaurang och vill fördjupa dina kunskaper inom växtbaserad matlagning med ekologiska råvaror. Kursen kan vara en bas för vidare studier, entreprenörskap eller samhällsengagemang för mer ekologisk och mer vegetarisk mathållning. Möjlighet att välja en veckas kökspraktik på Vårdinge by finns för dig som vill prova på arbete i storkök. Godkänd kurs ger grundläggande behörighet för högskolestudier.

*Helvegetariskt och lakto/ovo-vegetariskt mathantverk på ekologiska råvaror

Innehåll och upplägg

Syftet för den ekovegetariska delkursen är att undersöka och utforska kökets hantverk och verksamheter med utgångspunkt i vår tids viktiga omställning till ekologisk och mer växtbaserad mat, samt att vara en del av denna omställning. Ett annat viktigt syfte är att utbildningen belyser många olika aspekter av den ekologiska matsektorn och det helvegetariska och lakto/ovo-vegetariska mathantverket, kursens teman kan liknas vid ett smörgåsbord av olika områden.

Utbildningens fokus ligger på mathantverket och måltiden. Redskap för framtiden och nätverk är andra viktiga nyckelord för läsårets teman och moment.

Läsåret är upplagd som ett projektår i tre delar och tar avstamp i mathantverkets och odlingens säsonger. Kalla rätter, fermenteringar, bakning, festmat, vinterns robusta rätter, smaker, matlagning på ogräs och vilda växter är exempel på innehållet i köksuppgifterna under året. Praktik varvas med teori där du får inblickar i områden som ekologiskt jordbruk, mattrender, hälsoinriktade kosthållningar, aktuell debatt, vegetarianismens historia, rummet som aspekt av måltiden, certifieringar, matfoto, näringslära med mera.

Varje vecka får du praktik- och teoriuppgifter som lämnas ut och skickas in via Google classroom. Matlagningsuppgifterna är planerade med tanken att kunna ingå i din egen veckomatsedel och matbudget. Du lagar maten hemma i ditt eget kök. En fast tid varje vecka möter du kurskamrater och lärare i en gemensam diskussion med obligatorisk närvaro.

Två helger med fysisk närvaro på Vårdinge folkhögskola är inplanerade som upptakt till de båda terminerna, också dessa är obligatoriska och en förutsättning för den kommande terminens studier. Viss undervisning sker tillsammans med läsårets studerande i Ekovegetariskt Kök på plats på Vårdinge folkhögskola för samordning, utbyte och nätverkande.

För vårterminen har du möjlighet att välja kökspraktik på Vårdinge folkhögskola eller fördjupning genom ett specialprojekt inom ett valfritt område. Specialprojektet kan vara praktiskt och/eller teoretiskt och löper under hela vårterminen.

Förutsättningar

Utbildningen bygger på ditt aktiva deltagande och bidrag till det gemensamma. Helttidsstudierna på distans kräver ett stort mått av självdisciplin, förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Du behöver kunna avsätta tid för heltidsstudier, med matlagningsuppgifterna inräknade. Du behöver närvara vid de två obligatoriska helgträffarna i början av varje termin. Du behöver ha tillgång till ett hemmakök med standardutrustning, dator med stabil uppkoppling och möjlighet att bifoga foton till uppgifterna. Du behöver kunna läsa facklitteratur, förstå instruktioner och kommunicera i skrift.

Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.

Gymnasiegemensamma ämnen

Svenska 1, 2 och 3

Engelska 5 och 6

Matematik 1a, b eller c

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 1a1

Historia 1a1

Övrigt

Viss kostnad tillkommer för boende och mat vid de fysiska träffarna.