Allmän kurs distans med inriktning Eko-vegetariskt kök

ekovegetariskt kök

På distanskursen Allmän kurs med inriktning Eko-vegetariskt* kök kan du bana väg för högre studier samtidigt som du får lära dig ekologisk, vegetarisk matlagning. Vår allmänna kurs är ett unikt tillfälle för dig att få ägna dig åt både teoretiska och praktiska studier. Kursen riktar sig till dig som saknar fullständigt slutbetyg från gymnasiet och som saknar ett eller flera gymnasiegemensamma* ämnen för att få grundläggande behörighet för högskolestudier.

Inriktningen ekovegetariskt kök omfattar ungefär halva kursen. Där får du lära dig mer om vegetarisk matlagning med ekologiska råvaror samtidigt som du fördjupar dig teoretiskt inom det ekovegetariska fältet med utgångspunkt i ett historiskt perspektiv, aktuell debatt, aspekter av måltiden, att kommunicera hållbarhet med mera.

Kursen passar dig som vill stå för en hållbar mathållning i din vardag liksom dig som arbetar inom storkök eller restaurang och vill fördjupa dina kunskaper inom vegetarisk matlagning med ekologiska råvaror. Kursen kan vara en bas för vidare studier, entreprenörskap eller samhällsengagemang för mer ekologisk och mer vegetarisk mathållning. Möjlighet att välja kökspraktik på Vårdinge by finns för dig som vill prova på arbete i storkök. Godkänd kurs kan ge grundläggande behörighet till högskolan.

*Helvegetariskt och lakto/ovo-vegetariskt mathantverk på ekologiska råvaror

Innehåll och upplägg

Syftet för den Eko-vegetariska delkursen är att undersöka och utforska mathantverket med utgångspunkt i vår tids viktiga omställning till mer ekologisk och mindre köttbaserad mathållning. De praktiska studierna fokuseras på lakto-ovo-vegetariskt och veganskt mathantverk. I teori och praktik utvecklar vi en förståelse för och kännedom om den ekologiska råvaran. Vi orienterar oss inom aktuell debatt och utforskar våra egna möjligheter att verka för en omställning inom ekovegetarisk mathållning. Det hållbara mathantverket och redskap för framtiden är viktiga nyckelord.

Undervisningen i ekovegetariskt kök är upplagd som ett projektår i tre delar. Dessa tar avstamp i mathantverkets och råvarornas säsonger. När läsåret börjar har vi skördetid och säsongens alla råvaror att ta tillvara samtidigt som vi orienterar oss inom det ekovegetariska fältet. Vi arbetar till exempel med mjölksyrning, bakning, lätta rätter och smaker. Vi tar upp områden som livsmedelshygien, odlingens och vegetarismens historia. Under vintersäsongen arbetar vi med vinterns varma, mer robusta rätter, fest, fine dining med mera. Vi fördjupar oss bland annat i rummet som aspekt av måltiden, aktuell debatt inom det ekovegetariska området, grundläggande näringslära och den ekologiska råvaran. Under vårsäsongen avslutas läsåret, i köket arbetar vi bland annat med att ta tillvara ogräs och utomhusmatlagning. Vi fokuserar på möjligheter inför framtiden, tar upp områden som recept och entreprenörskap. Vi undersöker möjligheterna i sociala medier, använder det skrivna språket och uppmuntrar olika uttryckssätt genom teman i att kommunicera hållbarhet.

Arbetsformer och förutsättningar

De praktiska matlagningsuppgifterna utför du hemma i ditt eget kök, genom matlagning som är tänkt att kunna ingå i din egen veckomatsedel och budget. Liksom teoriuppgifterna lämnas köksuppgifterna ut och skickas in via Google classroom. En fast tid varje vecka möts vi i en gemensam chat, med obligatorisk närvaro.

Två helger med fysisk närvaro på Vårdinge by folkhögskola är inplanerade som upptakt till de båda terminerna, också dessa är obligatoriska.

Ett specialarbete ingår under vårterminen då du har möjlighet att välja mellan praktisk storköksutbildning på plats på Vårdinge by folkhögskola eller individuell fördjupning med handledning på distans inom valfritt område.

Kursen bygger på ditt aktiva deltagande och bidrag till det gemensamma. Distansstudierna kräver ett stort mått av självdisciplin, förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Du behöver ha tillgång till ett hemmakök med standardutrustning och dator med stabil uppkoppling. Du behöver kunna läsa och förstå instruktioner och kommunicera i skrift. Det är också bra om du kan bifoga foton till uppgifterna.

Gymnasiegemensamma ämnen

  • Svenska 1, 2 och 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, b eller c
  • Religionskunskap 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Historia 1a1