Allmän kurs distans med inriktning Hållbar Örtträdgårdsdesign

orthemsid3

Allmän kurs distans med inriktning Hållbar Örtträdgårdsdesign är en utbildning för dig som behöver läsa in gymnasiegemensamma ämnen för att uppnå grundläggande behörighet till högskolan. Halva kurstiden studerar du örtträdgårdsdesign med växt och konststudier.

Samtidigt som du studerar ekologisk örtträdgårdsdesign kan du bana väg för högre studier. Vår allmänna kurs är ett unikt tillfälle där du kan ägna dig åt både teoretiska och praktiska studier.

Du studerar hemifrån och kommunicerar med lärare och med dina studiekamrater via dator. Vi använder oss av Google Classroom som kommunikationsverktyg. Du studerar på heltid och mängden ämnen du saknar ifrån gymnasiet avgör hur många terminer du behöver studera. Detta avgörs och bestäms genom samtal med läraren vid kursstart. Studierna i de gymnasiegemensamma ämnena kräver en god självdisciplin.

Denna kurs riktar sig till dig som saknar fullständigt slutbetyg från gymnasiet. Du saknar således ett eller flera av de gymnasiegemensamma* ämnen grundläggande behörighet för högskolestudier. Godkänd kurs ger grundläggande behörighet för högskolestudier.

*Gymnasiegemensamma ämnen:
• Svenska 1, 2 och 3
• Engelska 5 och 6
• Matematik 1a, b eller c
• Religionskunskap 1
• Samhällskunskap 1a1
• Naturkunskap 1a1
• Historia 1a1

orthems1

Örtträdgårdsdesignsinriktningen

Du kommer att få studera olika örters funktion som krydd-, medicinal- eller fjärilsväxt och hur de använts genom kulturhistorien bland annat för sin läkande verkan på människan. Du kommer att lära dig om vilka ämnen som är aktiva och potenta i örterna och även prova på att använda och bereda örterna. Du kommer att utforska människans påverkan på naturen och se hur vi människor kan bidra till en rikare växtvärld.

Det konstnärliga blocket börjar med en inledande kurs i vad det är att teckna. Behöver en teckning var realistisk, eller kan man teckna på andra sätt. Hur hittar man sitt eget sätt att teckna, hur kan man använda linjen och ytan som verktyg för att få fram en stämning. Ämnen som ingår är teckningstekniker, komposition, färglära, akvarelltekniker. Under året får du studera växter med teckningsblock och penna och måla dem i akvarell.

Efter avslutad kurs har du gjort en väl genomarbetad ritning av en örtagård/fjärilsträdgård som du genomför i verkligheten på vårterminen. Du lär dig odla de vanligaste medicinal - och kryddväxterna. Du har samlat fakta och kunskap om de olika växternas egenskaper och användning. Du har sammanställt en egen örtabok där dina bilder, ritningar, teckningar och akvareller från det konstnärliga blocket i kursen finns samlade. Du har lärt dig om stadsodling och hur ett hållbart sätt att odla, leva och tänka ger ett mer medvetet förhållningssätt till samtidens alla utmaningar. Inom det konstnärliga området har du en grund att stå på för eget konstnärligt skapande.

ortallman

Förutsättningar

För att kunna genomföra kursen behöver du en liten odlingsyta som kan vara en balkong, en trädgård, en kolonilott eller en lånad yta i staden. Då hjälper du till att skapa en ekosystemtjänst i form av bin och humlor som hjälper till att pollinera stadens eller förortens växter. Du studerar hemifrån och kommunicerar med lärare och med dina studiekamrater via dator.