Barnskötare med inriktning Waldorfförskola

 Tvåårig utbildning för dig som är intresserad av att arbeta med barn. 

Utbildningen är en tvåårig grundutbildning på halvfart på distans. Med gemensamma träffar som sker under två gemensamma veckor under hösten, i september och november, och två veckor under vårterminen i februari och april/maj.

Utbildningen kommer att ge goda kunskaper i barnets utveckling under de första sju åren och ditt pedagogiska arbete som förebild i barngruppen. Du kommer att få fördjupa dig i olika sidor av det pedagogiska arbetet såsom leken, målning, modellering, trä- och textilhantverk, musik, eurytmi och berättande. Dessutom ingår ämnen som vård och omsorg, miljö, färg, och material. Arbete med odling, matlagning och social gemenskapsbildning är också en del av utbildningen.

Du som söker utbildningen skall arbeta på en förskola. Mellan de gemensamma veckorna får du löpande uppgifter som vill inspirera till övning, iakttagelse och mod till att pröva dig själv i barngruppen. Rika inslag av konstnärligt och hantverkligt övande löper som en röd tråd genom åren. Hållbarhetstankar ligger till grund för alla delar av utbildningen, såväl när det gäller innehåll, material, miljö och utformning. Distansdelen av utbildningen använder Google Apps for Educations som kommunikationsverktyg och sker kontinuerligt under året i ett s.k. google-classroom.

Efter avslutad utbildning har du en god grund för att kunna arbeta som barnskötare på en fristående förskola.

Nästa antagning sker vårterminen 2019. Mer information kommer under hösten.