Klädbytardag på Vårdinge by folkhögskola.

 

 

Välkommen till en Klädbytardag 1 april 11.00-15.00  under öppet hus på Vårdinge by Folkhögskola. Det är ett samarbete med Allmän kurs, Naturskyddsföreningen och Glokalt Dagsverke 2017 (folkhögskolornas bidrag till Agenda 2030) 

Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer resolutionen Agenda 2030; Globala Målen. Alla nationer har åtagit sig att fram till år 2030 genomföra de förändringar som måste göras för att tackla de miljömässiga utmaningarna i vår tid och åstadkomma en hållbar, jämställd, jämlik, rättvis och säker värld utan fattigdom för alla människor. Mål 12 i Agendan; Hållbar konsumtion och produktion är helt avgörande för att en hållbar utveckling ska kunna uppnås. Konsumtionen är en stor bidragande faktor till de stora utsläpp vi ser i världen idag och spelar en viktig roll när det gäller miljö- och klimatfrågor. Detta till trots ökar konsumtionen i Sverige, framför allt vår konsumtion av kläder och denna konsumtion får både miljömässiga samt socioekonomiska konsekvenser i andra länder där produktionen allt som oftast är belägen. För 8:e året i rad anordnas Klädbytardagen i samarbete med Naturskyddsföreningen runt om i landet och våra grannländer har också hakat på detta lyckade projekt. Förra året arrangerades ca 185 klädbyten i Norge, Danmark och Sverige. Bara i Sverige fick 58 000 plagg nya ägare. Förutsatt att de bytta plaggen ersatte inköp av nya plagg bidrog alla klädbytare med en enorm resursbesparing, nämligen: 43 ton kemikalier, 406 ton koldioxid och 145 000 kubikmeter vatten.

Allmän kurs på Vårdinge by folkhögskola arrangerar nu en Klädbytardag i samband med skolans Öppet Hus 1 april 11.00-15.00. Under detta klädbyte finns även chans att bidra med kontanter eller swish till två projekt i linje med de Globala Målen; Den nystartade kvinnofolkhögskolan Amez i Halabja i Irak och de tanzaniska folkhögskolornas jämställdhetsprojekt genom fotboll. Läs mer om dessa projekt på http://sverigesfolkhogskolor.se/glokaltdagsverke.

 

Välkommen!