Torun Vikingsson

Utbildningsansvarig Ekologisk odling-Trädgård och Hantverk, Ekologisk odling distans