Vårdinge By Folkhögskolas Alkohol- och drogpolicy

 

Vi som arbetar på Vårdinge By Folkhögskola anser att alkohol och droger inte är förenliga med en bra och kreativ studiemiljö. Folkhögskolan och internatet ska vara helt fritt från alkohol och droger. Detta beslut är grundat i en solidaritet med kursdeltagare som har anhöriga med alkohol-/drogproblem eller själva haft alkohol-/drogproblem och som valt vår skola för att slippa konfronteras med eller lockas av alkohol/droger. Vårt ställningstagande känns extra viktigt idag då starka krafter driver på för att narkotika ska legaliseras samt för att det finns ett tryck på ökat användande av alkohol i samhället.

I folkhögskolans närområde finns boende och daglig verksamhet enligt LSS för vuxna människor i behov av stöd och service. För dessa personer är det viktigt med en trygg och alkohol-/drogfri miljö.

Innan kursdeltagarna börjar på Vårdinge By Folkhögskola får de skriva på ett avtal, som innebär att de förbinder sig att inte använda alkohol/droger eller komma till skolan påverkade av alkohol/droger under skoltid eller på internatet under pågående skolår. Vid misstanke om överträdelse av avtalet kallas berörd kursdeltagare till samtal med representanter från kollegiet samt vid behov till omgående provtagning. Vid samtalet får kursdeltagaren berätta vad som hänt och varför. Vid överträdelse av avtalet får kursdeltagaren alternativet att påvisa nykterhet/drogfrihet (till exempel genom provtagning) och på så sätt få en möjlighet att gå kvar på skolan eller att omedelbart avsluta sin kurs och blir då också uppsagd från sitt boende på internatet.

Kollegiet på Vårdinge By Folkhögskola 10 juni 2015