Policydokument

Jämlikhet och Mångfald Skriven av Kerstin Burström Träffar: 150
Närvaro/frånvaro policy Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 5465
Studeranderättslig standard Vårdinge By Folkhögskola Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 6587
Sekretess Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 6870
Antagningsförfarandet på Vårdinge By Folkhögskola Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 8394
Målbeskrivning och styrelse för Vårdinge By folkhögskola Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 10460
Klagomålshantering Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 8415
Handlingsplan mot sexuella trakasserier 2014-2016 Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 10369
Plan mot kränkande särbehandling Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 9256
Likabehandlingsplan Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 9266
Vårdinge By Folkhögskolas Alkohol- och drogpolicy Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 10099