Policydokument

Jämlikhet och Mångfald Skriven av Kerstin Burström Träffar: 486
Närvaro/frånvaro policy Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 6021
Studeranderättslig standard Vårdinge By Folkhögskola Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 7153
Sekretess Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 7452
Antagningsförfarandet på Vårdinge By Folkhögskola Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 9000
Målbeskrivning och styrelse för Vårdinge By folkhögskola Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 11076
Klagomålshantering Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 8973
Handlingsplan mot sexuella trakasserier 2016-2018 Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 11031
Plan mot kränkande särbehandling Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 9842
Likabehandlingsplan Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 9849
Vårdinge By Folkhögskolas Alkohol- och drogpolicy Skriven av Gunilla Eklund Träffar: 10700