Finansiering av studierna

Studiemedel från CSN

De flesta studerande i Sverige finansierar sina studier med studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Studiemedlen består av bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du vill låna också. Lånet måste du sedan betala tillbaka. Hur mycket studiemedel du får beror bland annat på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar.

Du kan läsa mer om hur mycket du kan få och villkoren för att få studiemedel på  www.csn.se.
För att få studiemedel måste du själv lämna in en ansökan. När du söker studiemedel använder du tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidorCSN. Använd gärna ett mobilt bank-id eller en annan e-legitimation när du söker studiemedel. Då kan du skriva under och skicka in din ansökan direkt på webben. Läs mer om att söka studiemedel (komvux, folkhögskola, gymnasium)

För att få utbetalningen måste du lämna studieförsäkran. När du lämnar din studieförsäkran försäkrar du att du studerar eller tänker börja studera enligt de uppgifter som står i ditt beslut om studiemedel. Läs mer om studieförsäkran (komvux, folkhögskola, gymnasium)

Håll koll

Använd Mina sidor på www.csn.se eller i CSN:s app så kan du hålla koll på dina utbetalningar och din skuld. Du kan också lämna din studieförsäkran där.

Studiehjälp

Om du är 18 - 20 år får du studiehjälp. Bor du på skolan söker du via csn ett inackorderingstillägg. Bidragets storlek beror på avståndet mellan ditt hem och skolan. Du kan också ansöka om extra tillägg om dina föräldrar har låg inkomst.

Studiemedel

För mer detaljerad information; se vidare på » CSN:s hemsida.

Studiestödstid:

Studiemedel beräknas för varje vecka som du deltar i utbildning. För dig som inte har fullföljt studierna på gymnasienivå kan du få studiemedel under högst 120 veckor (3 år). Den som redan har en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande kan få studiemedel under högst 80 veckor. Personer över 40 år som förbrukat sina veckor för mer än 7 år sedan kan få ytterligare 40 veckor med studiemedel. Se csn:s hemsida

Vår rapportering till CSN

Vi rapporterar din ansökan om studiemedel till CSN via deras rapporteringssystem på internet. Det innebär att dina personuppgifter dataregistreras och förs över till CSN. På vår anmälningsblankett godkänner du att vi får skicka dina personuppgifter via nätet. Utifrån den rapporteringen skickar CSN en kod till din e-postadress, som du använder när du loggar in på CSN:s "dina sidor" där kan du göra din ansökan, göra ändringar, få besked om dina lån o.s.v.

Folkhögskolan lämnar även uppgifter om dina studieresultat direkt till CSN.

Tilläggsbidrag för barn:

För mer detaljerad information; se vidare på » CSN:s hemsida.