De konstnärliga förhållningssätten är också viktiga inom universitetens forskningsmiljöer.

De sägs att barn föds med 100 språk men berövas 99 av dem via skolgången. Så enkelt är det inte. Snarare så föds barn med en förmåga att kommunicera via de språk som är tillgängliga för dem vid födseln och framöver. Språken är inget de föds med utan något de måste erövra genom att härma, pröva på och delta i de samtal som pågår under hela deras livslånga utveckling. Dessa språk måste alltså barn – och andra – träna sig fram till att behärska och därmed kunna förstå och kommunicera via. Det finns inget språk som är givet på förhand.

Därmed måste vi se till att inget språk som betyder något för barns förmåga att förstå världen går förlorat. Inom varje språk finns inbyggda kunskaper och erfarenheter som inte existerar utanför dem. Om barn slutar att kommunicera via ett visst språk så upphör också de erfarenheter som kommunicerats genom detta språk. Säger Ulf Dalnäs, prefekt vid Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet i en debattartikel  i DN